Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tommy Persson 26 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Fiskeguide - Uppsala län 2012-2013 (flera utgåvor) 2012 Svenska
3 Kostnadsjämförelse av distribution av varor med flera förpackningsalternativ Pekka Gustafson 1976 Svenska
4 Kongressbok Confuse 96 (Linköping) 1996 Svenska
5 Lokal och regional centrumstruktur i sydvästra Skåne Arne Källsbo 1976 Svenska
6-7 Hushåll och omgivning - en metod för inomregionala studier av transporter och åtkomlighet (flera utgåvor) Lars-Olof Olander 1976 Svenska
8 AR-teknik Tommy Persson 1974 Svenska
9 Att styra utan roder - arton år med Länsförsäkringsgruppen Tommy Persson 2016 Svenska
10 Att tänka ... i system Tommy Persson 1973 Svenska
11 A causation theory for a logic continuous change Tommy Persson 1990 Engelska
12 Cause as an operator in a logic with real-valued fluents and continuous time Tommy Persson 1990 Engelska
13 District heating for residential areas with single-family housing - with special emphasis on domestic hot water comfort Tommy Persson 2005 Engelska
14 Den effektiva arbetsgruppen - förbättras arbetsgruppens effektivitet av upplevelsebaserade och gruppdynamiska interventioner? Tommy Persson 1995 Svenska
15 FN-bat 70 M Tommy Persson 1978 Svenska
16 Forskningscirkeln - en metod för att undersöka behov av utbildnings- och kunskapsutveckling Tommy Persson 1989 Svenska
17 Grönlands arkeiska geologi Tommy Persson 2004 Svenska
18 Kvalitetssystem i tjänsteföretag - från förberedelse till ISO 9000-certifikat Tommy K. Persson 1997 Svenska
19 Sprickmineralogisk undersökning av borrkärnor från Götatunneln och Nygårdstunneln Tommy Persson 2007 Svenska
20 Tappvarmvattenreglering i P-märkta fjärrvärmecentraler - utvärdering och förslag till förbättring Tommy Persson 2002 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.