Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tore Almén 46 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Om auktion - såsom medel att åvägabringa aftal (flera utgåvor) Tore Almén 1897-1900 Svenska
3-4 Om köp och byte af lös egendom - kommentar till lagen den 20 juni 1905 (flera utgåvor) Tore Almén 1906-1908 Svenska
5 Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område av den 11 juni 1915 jämte därav föranledda författningar 1915 Svenska
6 Om auktion såsom medel att åvägabringa aftal - akad. afh Tore August Almén 1897 Svenska
7 Om äganderättsförbehåll till föremål som införlivas med fast egendom Tore August Almén <S.a.> Okänt
8 Promemoria för föredragning i lagrådet av Lagberedningens förslag till jordabalk - 4 kap. Om köp och byte. Utarb. 1909-1910 med senare rättsfall efter hand däri införda Tore August Almén 1914. Svenska
9 Skandinavisk rättspraxis på köplagens område Tore August Almén 1920 Danska
10 Elias-Fries-släktens historia - anteckningar Tore Almén 1945 Svenska
11 Justitierådet Tore Alméns promemoria vid föredragning i Lagrådet av 1912 års ändringar i utsökningslagen Tore Almén 1927 Svenska
12 Kort öfversikt af den nya lagstiftningen om aftal och andra rättshandlingar - föredrag Tore Almén 1915 Svenska
13-14 Lagen om avbetalningsköp av den 11 juni 1915 med förklarande anmärkningar (flera utgåvor) Tore Almén 1926 Svenska
15 Minnesord vid Tor Alméns bår den 19 och 20 mars 1919 Tore Almén 1919 Svenska
16 Om auktion 1 - såsom medel att åvägabringa aftal Tore Almén 1897 Svenska
17 Om auktion 1-2 - såsom medel att åvägabringa aftal Tore Almén 1897 Svenska
18 Om auktion 2 - såsom medel att åvägabringa aftal Tore Almén 1900 Svenska
19 Om köp och byte af lös egendom Förra delen, Omfattande §§ 1-41 - kommentar till lagen den 20 juni 1905 Tore Almén 1906 Svenska
20 Om köp och byte af lös egendom Senare delen, Omfattande §§ 42-71 - kommentar till lagen den 20 juni 1905 Tore Almén 1908 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.