Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tre terminer 16 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Samlade skrifter, Tre terminer (flera utgåvor) Fritiof Nilsson Piraten 1999 Svenska
3-9 Tre terminer (flera utgåvor) Fritiof Nilsson Piraten 2007 Svenska
10-11 Tre terminer (flera utgåvor) Peter Heddelin 2018 Svenska
12 Efter tre terminer - arkitektstudenter om framtiden 1997 Svenska
13 Tre terminer och Bokhandlaren som slutade bada Bo Magnusson 1987 Svenska
14 Haabet er vor Ven Fritiof Nilsson Piraten 1945 Danska
15 Suède 1967 Franska
16 Wi Carl medh Gudz nåde, Sweriges Rijkes regerende arffurste, Hertigh til Sudermanneland ... som vpå thenne rijkzdagh här i Linköping ... för: de personer, så månge som hädhan aff rijket weekne, och ännw sigh vthan landz förhålle ... at the innan tre terminer ...komme hijt in j rijket tilstädes, och för opartijske laglige domare, sware til thet wij kunne haffue them tiltale 1600 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.