Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tuula Eriksson 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ungdomsprojektet höstterminen 1980 - utredning/förslag till kommande verksamhet Leif Andersson 1981 Svenska
2 Anställd på lika villkor?! - studie av översynsarbetet rörande anställningar med lönebidrag vid Uppsala universitet Tuula Eriksson 1995 Svenska
3 Att vara anställd med lönebidrag - en studie av anställningar med lönebidrag vid Uppsala universitet Tuula Eriksson 1996 Svenska
4 Forskningscirkeln som metod - för att stimulera utomhusbaserade inslag i universitetsutbildningar Tuula Eriksson 2000 Svenska
5 Gendercoach, ett nytt sätt att coacha chefer med fokus på genderperspektiv- - utvärdering av delprojekt 7 inom ramer för Genderforceprojektet Gender force Tuula Eriksson 2008 Svenska
6 Nya tekniska lösningar kräver social acceptans - kort sammanfattning av ett forskningsprojekt om boendes attityder till kretsloppsanpassning av VA-system i befintlig bebyggelse Tuula Eriksson 1997 Svenska
7 PUMA - spåret mot framtiden : en utvärdering av SLU:s mentorsprogram för doktorander 1994-2000 Tuula Eriksson 2002 Svenska
8 Utvärdering av etikprojektet - analys av organisation, verksamhet och utfall från olika intressenters perspektiv Tuula Eriksson 2001 Svenska
9 Framtidens utmaningar - socialdemokratin inför 90-talet cop. 1987 Svenska
10 Funktionell täthet - nya FOMA-manualen - verktyg för att fortlöpande balansera täthet och rymlighet i svenska städer 2017 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.