Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Alström, 1950- 244 träffar

Titel Författare År Språk
1 "Af detta synes framgå, att Wästerås varit en namnkunnig stad,-" - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Västerås 232:1, Smedjegatan, Sturegatan, Västerås Domkyrkoförsamling, Västerås kommun, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
2 Aggarön i Mälaren - schaktning för ledningsdragning : antikvarisk kontroll : fornlämning Kärrbo 300, Aggarön 1:1, Kärrbo socken, Västerås, Västmanland Ulf Alström 2010 Svenska
3 Aguèligatan i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Aguèligatan, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2006 Svenska
4 Andra Sidan - särskild utredning : RAÄ 121, Andra Sidan 1:1, Västanfors socken, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
5 Angarns kyrka - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : Angarns kyrka, Angarns socken, Vallentuna kommun, Stockholms län, Uppland Ulf Alström 2013 Svenska
6 Badelundastudier - förundersökning : RAÄ 431, Badelunda socken, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
7 Bergvärmeschakt vid Ängsö slott - antikvarisk kontroll : RAÄ 4:1, Ängsö gård 2:1, Ängsö socken, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
8 Bjurhovda fritidspark - från lekplats till temapark - arkeologisk antikvarisk kontroll : Västerås 459:3, Västerås 3:24, 3:65, Stenåldern 8, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2013 Svenska
9 En borrning för kabel i Västerås - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Källgatan, kvarteret Livia, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
10 Ett brandskadat golv i Ramnäs kyrka - en kompletterande undersökning : antikvarisk kontroll : Ramnäs prästgård 2:1, Ramnäs socken, Västmanland Ulf Alström 2007 Svenska
11 Ett bredbandsschakt i Virsbo - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 134, Virsbo 7:1, Ramnäs socken Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
12 Brottberga 6:5 - ett schakt för el, vatten och avlopp : förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 1037, Brottberga 6:5, Skerike socken, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
13 Brunnsgatan i Sala - en schaktning för va-ledningar : förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Brunnsgatan (sträckan Färgaren, Garvaren och Bårdskäraren), Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
14 Brunnsparken i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Brunnsparken, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
15 Bråstagatan och Trädgårdsgatan i Sala - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Bråstagatan, Trädgårdsgatan, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2006 Svenska
16 Ett byggnadsarbete i Törunda, Munktorp - antikvarisk kontroll samt förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 72, Törunda 1:16, Munktorp, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
17 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Köping 148:1, Stora Kyrkogatan, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2013 Svenska
18 Crugska gården i Arboga - geotekniska provborrningar i gårdsmiljö : arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Arboga 34:1, Fältskären 2, Arboga stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
19 En dagvattenbrunn i Köping - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Köping 148:1, kvarteret Frode 1 och 2, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland Ulf Alström 2010 Svenska
20 Ett dräneringsschakt inom kvarteret Gisle på Kyrkbacken i Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Västerås 232:1, kvarteret Gisle 2, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2014 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.