Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Granhall 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bördighetsuppbyggnad i differentierat gödslade Salixbestånd - slutrapport 2000-04-30 Börje Alriksson 2001 Svenska
2 Biologisk kvävefixering i relation till energiskogsodling Marianne Clarholm 1981 Svenska
3 Environmental role of nitrogen-fixing blue-green algae and asymbiotic bacteria - proceedings of an international symposium, sponsored by the Swedish ministry of education and the Swedish natural science research council : Uppsala, Sweden, 20-24 September 1976 1978 Engelska
4 Kvävemineralisering i sphagnum-torv och salix-bladförna Ulf Granhall 1981 Svenska
5 Nitrogen fixation at coniferous forest sites within the SWECON project Ulf Granhall 1977 Engelska
6 Studies on nitrogen-fixing blue-green algae Ulf Granhall 1971 Engelska
7 Mikrobiella aspekter på energiekonomin inom jord- och skogsbruket - rapport 1978 Svenska
8 Den tidiga kalhyggesfasens näringsomsättning - resultat av inledande undersökningar = Nutrient turnover in the early phase after clear cutting : results from introductory investigations 1978 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.