Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Grimås 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förarbeten för fysisk riksplanering Nr 14, Ekologiska aspekter på kylvattenutsläpp - underlagsmaterial 1972 Svenska
2 Behaviour of marine pollutants studied by radioecological methods Ulf Grimås 1987 Engelska
3 Biological and radioecological investigations at the Ringhals Nuclear Power Station, 1968-1987 - a summary Ulf Grimås 1988 Engelska
4 Biologiska och radioekologiska undersökningar vid Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp, 1962-1978 - sammanfattning Ulf Grimås 1979 Svenska
5 Biologiska och radioekologiska undersökningar vid Ringhals kärnkraftverk, 1968-1980 - sammanfattning Ulf Grimås 1980 Svenska
6 Biologiska och radioekologiska undersökningar vid Ringhals kärnkraftverk 1968-1987 - sammanfattning Ulf Grimås 1988 Svenska
7 Biologiska undersökningar i Vänern Ulf Grimås 1970 Svenska
8 Bottenfauna och bottenflora Ulf Grimås 1963 Svenska
9 Bottenfauna och bottenflora - Handledning i hur man undersöker en sjö Ulf Grimås, 1930- 1963 Svenska
10 Bottenfaunans utveckling 1962-1977 vid Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp, och några jämförelseområden efter Östersjökusten Ulf Grimås 1979 Svenska
11-12 Bottenorganismerna - handledning i hur man undersöker en sjö II (flera utgåvor) Ulf Grimås 1972 Svenska
13-14 Effects of impoundment on the bottom fauna of high mountain lakes (flera utgåvor) Ulf Grimås 1965 Engelska
15 Faunan och dess betingelser i några norrländska älvmagasin Ulf Grimås 1965 Svenska
16 Metaller efter östersjökusten - vatten, organismer, sediment Ulf Grimås 1989 Svenska
17 Näringsfauna och kanadaröding i schweiziska regleringsmagasin Ulf Grimås 1961 Svenska
18 Pukaviksbukten 1972 - metaller i vatten Ulf Grimås 1973 Svenska
19 Quality status of the Skagerrak Ulf Grimås 1987 Engelska
20 Radioekologiska undersökningar i vattenrecipienten vid Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp Ulf Grimås 1979 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.