Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulla Axelsson 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 Personalutbildning - ett medel för verksamhetsutveckling inom Älvsborgs läns landsting Ulla Axelsson-Muregård 1985 Svenska
2 Barnkunskap för högstadiet Ulla Axelsson 1982 Svenska
3 Hälsa och hygien Ulla Axelsson 1977 Svenska
4 Nyblivna förstagångsmödrars uppfattning om barns utveckling och attityder till föräldrarollen Ulla Axelsson 1973 Svenska
5 Folkare MK 75 år - 75 år 2012 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.