Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Umeå universitet 6994 träffar

Titel Författare År Språk
1 "Budkavle för fred" - några exempel på hur fredsfostrande undervisning kan bedrivas i skolan : ett fortbildningsmaterial Margot Blom 1982 Svenska
2 Afrika söder om Sahara - studiematerial för lärare 1973 Svenska
3 Afrika - ämnesfördjupande litteratur - studiematerial för lärare i historia på grundskolans högstadium 1972 Svenska
4 Arbetslivets förnyelse - studiedagsmaterial 1976 Svenska
5 Arbetslivets förnyelse D. 1, Ämnesfördjupning - studiedagsmaterial 1976 Svenska
6 Arbetslivets förnyelse D. 2, Studiedagsprogram och metodiska tips - studiedagsmaterial 1976 Svenska
7 Arbetslivskunskap II - en fortbildning för skolpersonal om samverkan skola-arbetsliv : vad händer se'n? 1978 Svenska
8 Arbetsmiljö 1978 Svenska
9 Information om EEC - metodikhäfte Lennart Bexenius 1972 Svenska
10 Fortbildningsmaterial om Handikappade ungdomars utbildnings- och yrkesval - Materialet har utarbetats av en arbetsgrupp bestående Elsa Bjerström 1971-1972 Svenska
11 Objektivitet i undervisningen - det möjligas konst? : studiematerial för samtliga lärare på alla stadier Fortbildningsavdelningen i Umeå 1976 Svenska
12 Latinamerika - specialarbeten - studiematerialet för lärare i historia och samhällskunskap i gymnasieskolan Arne Holmqvist 1973 Svenska
13 Information om EEC 1972 Svenska
14 Information om EEC Nr 1, EEC - bakgrund, institutioner och arbetssätt 1972 Svenska
15 Information om EEC Nr 2, EEC:s industripolitik 1972 Svenska
16 Information om EEC Nr 3, EEC:s ekonomiska politik 1972 Svenska
17 Information om EEC Nr 4, EEC:s jordbruk 1972 Svenska
18 Information om EEC Nr 5, EEC:s socialpolitik 1972 Svenska
19 Information om EEC Nr 6, Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik inom EEC 1972 Svenska
20 Information om EEC Nr 7, EEC och omvärlden 1972 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.