Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vårdförbundet 140 träffar

Titel Författare År Språk
1 BraVå - bra vård för äldre : kvalitetskriterier för vård och omsorg av äldre 2000? Svenska
2 Kunskap för livet - utvecklare av vården berättar 1998 Svenska
3 Presenting the Swedish Association of Health Professionals in figures 2002 2004 Engelska
4 Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundet 2010 Svenska
5 Vinnande vård - Vårdförbundet om kvalitet i vården Vårdförbundet 1999 Svenska
6 Winning care - The Swedish Association of Health Professionals on quality improvment in health care Vårdförbundet 1999 Svenska
7 Abstractboken - Vårdstämman 14-16 maj 2003 2003 Svenska
8 Allas lika värde i vården - lagar och bestämmelser 1999 Svenska
9 Allt att vinna - om den avgörande jämställdheten 2002 Svenska
10 Hälsoekonomi - en introduktion Marianne Arnlind 1995 Svenska
11-12 Att starta eget (flera utgåvor) 2004 Svenska
13 Att verka ett helt yrkesliv - en undersökning om hur 1050 av Vårdförbundets medlemmar i åldern 50-64 år ser på förutsättnigarna att verka ett helt yrkesliv 2003 Svenska
14 Berörd av beroende - att möta en sjukdom 2005 Svenska
15 Lön - nulägesrapport om medellön, lönespridning och livslön för Vårdförbundets yrkesgrupper Eva Carlström 2017? Svenska
16 Dröm och mardröm - en antologi om friska seniorer och beroende gamlingar cop. 2012 Svenska
17 Dygnets alla timmar - Vårdförbundets policy i arbetstidsfrågan 1999 Svenska
18 Dygnets alla timmar - nya tider - arbetstiden en del av vårdmiljön 2007 Svenska
19 VIPS-boken - om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen Margareta Ehnfors 2000 Svenska
20 Elevhälsa - rapport från enkätundersökning maj 2002 bland skolsköterskor, skolpsykologer och skolkuratorer 2002 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.