Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Viktoria Asp 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige Emmelie Andersson 2017 Svenska
2 Bara skog som brinner? - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Viktoria Asp 2015 Svenska
3 Besten besegrad - Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018 Viktoria Asp 2019 Svenska
4 Enskildas ansvar och agerande - Offentliga aktörers bedömningar Viktoria Asp 2015 Svenska
5 Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser - Det offentligas syn och den enskildes agerande Viktoria Asp 2014 Svenska
6 Frivilligresurser under flyktingsituationen - Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 2015 Viktoria Asp 2017 Svenska
7 Lärandemål civilt försvar - Vilka behöver kunna vad? Viktoria Asp 2018 Svenska
8 Norbergs kommun - Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 Viktoria Asp 2015 Svenska
9 Bara skog som brinner? - utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014 2015 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.