Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Vilhelm Faxe 58 träffar

Titel Författare År Språk
1 Gottfrid Arnolds unparteyische Kirchen- und Ketzer-Historie, vom Anfang des Neuen Testaments biss auff das Jahr Christi 1688. Mit Königl. Polnischen, Churfl. Sächsischen und Churfürstl. Brandenburgischen Privilegiis Gottfried Arnold 1729 Tyska
2 Bihang n:o 2, till Handlingar, rörande hushållningens styrelse wid Lunds domkyrka 1823 Svenska
3 Om statsförfattningen och krigsväsendet hos de fordna svear och göther. Akademisk afhandling, som, med filosofiska fakultetens samtycke och under inseende af ... Ebbe Sam. Bring, kommer att, för filosofiska doktorsgraden, offentligen försvaras å kongl. akademien den 12 junii 1832 af Pehr E. G. Gullander, vikar. skolekolleg i Carlshamn. IV. st Ebbe Samuel Bring 1832 Svenska
4 Circulaire til wördige prästerskapet uti Lunds stift 1792 Svenska
5 Kort sammandrag af bibliska historien författadt till ungdomens tjenst. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1813 Jacob Wilhelmsson Faxe 1813 Svenska
6 Bön vid framlidne en af rikets herrar, fältmarskalken ... Johan Christopher Tolls jordfästning i Riseberga kyrka den 19 julii 1817, uppläst af Vilhelm Faxe ... Christianstad, 1817. Tryckt hos hof-secreteraren Cedergréen Vilhelm Faxe 1817 Svenska
7 Christelig lik-predikan öfver kongl. maj:ts tro-man, biskoppen öfver Lunds stift ... Nils Hesslén, hållen uti Lunds domkyrka den 7 junii 1811, af Vilhelm Faxe ... Lund, 1811. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1811 Svenska
8 Christelig lik-predikan öfwer kongl. maj:ts trotjenare, theologiæ professoren, contracts-prosten öfwer Onsjö härad och kyrkoherden wid Billinge och Röstånga församlingar ... Jonas Raphaël Rothstein, hållen i Billinge kyrka den 21 mars 1820, af Wilhelm Faxe ... Lund 1820. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1820 Svenska
9 Christelig predikan inför kongl. maj:ts och rikets hof-rätt öfwer Skåne och Bleking, hållen i Christianstads kyrka den 4 julii 1821, af Vilhelm Faxe ... Christianstad 1821. Tryckt uti hof-sekret. Cedergréens boktryckeri Vilhelm Faxe 1821 Svenska
10 Christelig prof-predikan, om Jesu ståndagtige bekännare, såsom de lyckligaste i tiden och saligaste i ewigheten, hållen för Westra Karups och Houfs församlingar allhelgona-dag den 1 november 1801, af Wilhelm Faxe ... Lund, trykt hos - professoren doct. Joh. Lundblad Vilhelm Faxe 1801 Svenska
11 Christlig predikan, då hans kongl. höghet hertigen af Södermanland, Joseph Frans Oscar, Sweriges och Norriges arf-furste, uppnådde myndig ålder d. 4 juli 1817, hållen i Lunds domkyrka af ... Wilhelm Faxe. Lund 1817. Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1817 Svenska
12 Contin. dissert. histor. de eo, quod periculosum est in caussis rerum memorabilium designandis, quam ... publico examini subjiciunt praeses Vilhelm Faxe ... & respondens August. Ludv. Pehrson, lundensis. Lundae d. XV decemb. MDCCCII P. 2 Vilhelm Faxe 1802 Latin
13 Dissertatio philosophica, de ingeniis, quæ gloria invitantur, cujus partem posteriorem ... præses Vilhelmus Faxe ... et respondens Laurentius P. Wåhlin, Scani, publico examini subjiciunt die V. decembr. a:o MDCCLXXXVII P. 2 Vilhelm Faxe 1787 Latin
14 Dissertatio philosophica, de legibus divinis arbitrariis, cujus partem primam ... publico examini subjiciunt præses Vilhelm Faxe ... et respondens Laur. Magnus Darin, Blekingus. Die XXII junii MDCCCVII P. 1 Vilhelm Faxe 1807 Latin
15 Dissertatio theologica, de studio, emendandi constitutionem theologiæ dogmaticæ, utili et noxio, quam ... publico examini submittit Vilhelm Faxe ... respondente Johan Olof Båth, Blekingo. D. XVI. Maji MDCCXCV. h. a. m. c Vilhelm Faxe 1795 Latin
16 Dödsfångars suckar til Gud, förestälde uti christelig predikan, då drängarne Gustaf Hanszon och Knut Truedszon, samt husmannen Anders Pehrszon skulle undergå dödsstraff för begångne grofwa miszgjerningar, hållen i Dalby kyrka, den 9 - febr. 1803, af Wilhelm Faxe ... Lund, 1803. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1803 Svenska
17 Fornlemningar af Tycho Brahes Stjerneborg och Uranienborg på ön Hvén, aftäckte åren 1823 och 1824./(W. Faxe.) Stockholm, tryckt hos Johan Hörberg, 1824 Vilhelm Faxe 1824 Svenska
18 Handlingar rörande firandet af den 4 julii 1817, då hans kongl. höghet, Sveriges och Norriges arf-furste Joseph Frans Oscar, hertig af Södermanland, uppnådde myndig ålder, i underdånighet anställdt vid kongl. carolinska lärosätet i Lund./(Wilhelm - Faxe.) Lund, 1817. Tryckt i Berlingska boktryckeriet Vilhelm Faxe 1817 Svenska
19 Lunds stifts matrikel utgifven år 1798. Af Wilhelm Faxe Vilhelm Faxe 1798 Svenska
20 Minnes-ord vid hof-stallmästaren, ceremoni-mästaren vid kongl. maj:ts orden, commendeuren af kongl. nordstjerne-orden, högvälborne friherre herr Werner Gottlob von Schwerins jordfästning i Sireköpinge kyrka den 30 april 1840 Vilhelm Faxe 1840 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.