Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: W. Gordon Stiernstedt 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Två släktled berätta - erinringar omkring Erik Gustaf Geijer Anna Lisa Geijer 1947 Svenska
2 Ur Erik Gustaf Geijers liv - skildringar och brev, de flesta opublicerade Erik Gustaf Geijer 1963-1964 Svenska
3 Ur Erik Gustaf Geijers liv D. 1, 1805-1817 - skildringar och brev, de flesta opublicerade Erik Gustaf Geijer 1963 Svenska
4 Ur Erik Gustaf Geijers liv D. 2, 1818-1847 - skildringar och brev, de flesta opublicerade Erik Gustaf Geijer 1964 Svenska
5 Amalia von Helvigs brev till Erik Gustaf Geijer Amalia von Helvig 1950 Svenska
6 Den entoniga melodien - dikter och meditationer W. Gordon Stiernstedt 1947 Svenska
7-8 Ett halvsekel - anteckningar och personhistoriska minnesbilder omkring Stockholms Handelskammare 1902-1952 (flera utgåvor) W. Gordon Stiernstedt 1952 Svenska
9 Henrik Palme - en biografi W. Gordon Stiernstedt 2003 Svenska
10 En hundraårig konjunkturspegel - skildringar omkring Stockholms köpmannaförenings historia W. Gordon Stiernstedt 1958 Svenska
11 Internationella handelskammarens kongress i Montreux 2-7 juni 1947 - Berättelse till kammarens svenska nationalkommitté W. Gordon Stiernstedt 1948 Svenska
12 Lantjunkare - släkt- och miljöskildringar omkring en uppländsk bygd W. Gordon Stiernstedt 1939 Svenska
13 Lasarettet som var en soningsgärd - skildringar omkring det Löwenströmska lasarettets 150-åriga historia W. Gordon Stiernstedt 1959 Svenska
14 Släktkrönika - familjen Stiernstedt med de två första släktleden Thesleff : släkt- och miljöskildringar W. Gordon Stiernstedt 1971- Svenska
15 Släktkrönika 1, Tiden 1590-1760 - familjen Stiernstedt med de två första släktleden Thesleff W. Gordon Stiernstedt 1971 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.