Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Wilhelm Lagus 136 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om finska lagöfversättningar - anteckningar Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1863 Svenska
2 Theses juridicæ de matrimoniis inter cognatos aut adfines prohibitis. Quarum partem primam, in exercitium stipendiariorum, venia consult. fac. jurdicae, die 28 Apr. 1832, h. a. m. IX. in auditorio juridico, P. P. mag. Wilhelmus Gabr. Lagus ... respondente Casp. Wilh. von Nandelstadh, stip. publ. Wiburg. Opponentibus: Joh. Phil. Palmén, phil. candid., stip. publ. Satac. Fredr. Wilh. Lagus, stip. Bilmark., Wiburg Wilhelm Gabriel Lagus, d.ä 1832 Latin
3 Skalden Johan Henrik Kellgrens finska lefnadsminnen Wilhelm Lagus 1884 Svenska
4 Erik Laxman - hans lefnad, resor, forskningar och brefvexling Wilhelm Lagus 1880 Svenska
5 Plutarchus Livii studiosus. Disputatio, quam ... p. p. J. J. Guilielmus Lagus ... et Laurentius Landell, Fenno occid. In auditorio philosophico die 7 junii 1848 h.a.m.s 1 Wilhelm Lagus 1848 Latin
6 Åbo akademis studentmatrikel - Album studiosorum academiae Aboensis Wilhelm Lagus 1891-9999 Latin
7 Åbo akademis studentmatrikel Afd. 1, 1640-1740 Wilhelm Lagus 1891 Svenska
8 Åbo akademis studentmatrikel Afd. 2, 1740-1827 Wilhelm Lagus 1895 Svenska
9 Åbo akademis studentmatrikel 3, Supplement Wilhelm Lagus 1906 Svenska
10 Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgångar af Åbo Tidningar Wilhelm Lagus 1870? Svenska
11-12 Granskning af originalkonceptet till Jesper Mattsson Krus' förteckning öfver finska adelns gods år 1618 - Förteckning öfver anonyme författare i äldre årgångar af Åbo tidningar (flera utgåvor) Wilhelm Lagus 1871 Svenska
13 Förteckning öfver författarne i Allmän litteraturtidning utg. af ett sällskap i Åbo,år 1803 Wilhelm Lagus 1875 Svenska
14 De pronominibus arabicis dissertatio etymologica 1 Karl Fredrik Eneberg 1872 Latin
15 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst Wilhelm Lagus 1869- Svenska
16 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst 1, Arabisk och allmän semitisk språkhistorie = 2 : Arabisk grammatik Wilhelm Lagus 1869 Svenska
17 Lärokurs i arabiska språket till universitets-ungdomens tjenst 3, Arabisk krestomati = 4 : Arabisk ordbok Wilhelm Lagus 1878 Svenska
18 De Fennis in Batavia peregrinatis commentariolum quo universitati Lugduno-Batavæ secularia tertia gratulatur Wilhelm Lagus 1875 Svenska
19 Från pojkåren och gymnasiet - Hågkomster upptecknade af W.L Wilhelm Lagus 1904 Svenska
20 Förteckning öfver författarne i Allmän litteraturtidning, utgifven af ett sällskap i Åbo, år 1803 Wilhelm Lagus 1872 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.