Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Willy Gustafsson 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Danstorpsbygden och missionsförsamlingen - en liten beskrivning av bygden, folket och verksamheten, med anledning av Danstorps missionsförsamlings hundraårsjubileum : 1878-1978 Willy Gustafsson 1978 Svenska
2 Anneberg-Ormaryd järnväg - en svensk enskild liten järnvägs historia Willy Gustafsson 1977 Svenska
3 Från fosfortändstickor till tapeter --- - vårt företag och Anneberg genom 100 år : en historik Willy Gustafsson 1976 Svenska
4 Norra Solberga - bygd och folk : en topografisk och historisk beskrivning av Norra Solberga socken i Jönköpings län samt människor som bott i gårdar, byar, torp och backstugor Willy Gustafsson 1986-1988 Svenska
5 Norra Solberga D. 1 - bygd och folk Willy Gustafsson 1986 Svenska
6 Norra Solberga D. 2 - bygd och folk Willy Gustafsson 1988 Svenska
7 Att skilja agnarna från vetet- - berättelsen om Åbytröskan Mats Holmén 1992 Svenska
8 Ormaryds missionshus 100 år - 1893-1993 : en liten beskrivning av samhället, missions- och nykterhetsföreningarna samt människorna som verkat där under de gångna hundra åren 1993 Svenska
9 Från tullkvarn till tapetfabrik - en liten berättelse om Anneberg, fabriken och samhället Willy Gustafsson 1979 Svenska
10 Torpinventering Josef Rydén 1990 Svenska
11 Järnvägsstämplar - ett urval datumstämplar från svenska järnvägsstationer samt axplock från övriga Norden : omfattande tiden 1970-2002 Willy Gustafsson 2002 Svenska
12 Järnvägen gav liv åt bygden - tidningarnas berättelser kring det första halvseklet om banan mellan Eksjö och Nässjö med särskild tonvikt till Ormaryd 2005? Svenska
13 Äldre svenska mynt 2003? Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.