Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Wivianne Bondesson 84 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fjärrvärme vid Mariefred - Södermanland, Mariefred och Kärnbo socknar, Gripsholms slott 1:1 m.fl. : arkeologisk utredning Lena Beronius Jörpeland 2011 Svenska
2 Färdväg och boplatsläge vid Eriksberg - Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1, RAÄ 230:1 : arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Lena Beronius Jörpeland 2010 Svenska
3 Aspekter på mesolitikum i södra Gästrikland - arkeologi inför ombyggnad av 400 kv ledning mellan Stackbo och Hamra : arkeologisk utredning, förundersökning och undersökning : Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Valbo socken, fornlämningarna Valbo 1042, 1043, Valbo-Ön 21:3, Valbo 1076, Valbo-Ön 21:5, Valbo 1077, Jordåsen 1:3, Överhärde 81:1, Hedesunda kommun, Hedesunda 1135, Hedesunda skogen 2:1 Niclas Björck 2016 Svenska
4 Arbottna på Muskö - Södermanland, Haninge kommun, Muskö socken, Arbottna 1:28 : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2013 Svenska
5 Arkeologisk undersökning - fornlämning 95, Vinbergs socken, Halland Wivianne Bondesson 1994 Svenska
6 Arkeologisk utredning (etapp 1) Forsmark Wivianne Bondesson 2005 Svenska
7 Bergtäkt i Helgona-Ekeby - Södermanland, Helgona socken, Helgona-Ekeby 1:1, Dnr 421-836-2011 : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2012 Svenska
8 Bergtäkt vid Almby - Uppland, Vänge socken, Almby 2:1 : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2014 Svenska
9 Boplatser på höga höjder - Ådalsbanans korridor sträckan Härnösand-Veda, och nya sträckor vid Veda och Furusjön Ångermanland, Högsö och Säbrå socknar : kompletterande arkeologisk utredning etapp 2 och arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Wivianne Bondesson 2005 Svenska
10 Boplatsrester vid Viskan - Projekt Västgas 1 : Arkeologisk undersökning av fornlämning 101, Veddige socken, Varbergs kommun, Halland Wivianne Bondesson 1994 Svenska
11 Egelsta bergtäkt - Södermanland, Torshälla socken, Egelsta 2:4, Råbyhed 8:1 : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2010 Svenska
12 Fjärrvärmeledning mellan Mariefred och Strängnäs - Södermanland, Kärnbo, Åkers och Strängnäs socknar : dnr 421-2381-2010 : arkeologisk utredning, förundersökning och antikvarisk kontroll Wivianne Bondesson 2012 Svenska
13 Forssjö - byggnation av gång- och cykelväg mellan väg 52 och Forssjö : Södermanland, Stora Malms socken, Eriksberg 1:1-76:1 och Eriksberg 78:1-93:1 : arkeologisk utredning : dnr 421-2642-2007 Wivianne Bondesson 2007 Svenska
14 Från säljägare till backstugusittare - Österrekarne häradsallmänning genom tiderna : Södermanland, Kjula socken, Österrekarne häradsallmänning S:3, RAÄ 42 m.fl. : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2007 Svenska
15 Fångst och odling i Östra Dimbo - Närke, Lännäs socken, Östra Dimbo 1:3 och 1:97 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 : dnr 421-2790-2007 Wivianne Bondesson 2007 Svenska
16 Färdväg genom sekler - kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1 : nytillkomna upplagsområden och vägkorridorer längs Ådalsbanans sträckning Härnösand - Veda : Ångermanland, Härnösand, Högsjö och Säbro socknar : Dnr 421-2197-2004 Wivianne Bondesson 2004 Svenska
17 Förbi Flen - väg 55, förbifart Flen, Södermanland, Flens socken, Flens Kyrkobol 1:1 m.fl. och Vadsbro socken, Vadsbro-Torp 2:31 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Wivianne Bondesson 2005 Svenska
18 Genom Ådalens hjärta - Ådalsbanan, sträckan Bollstabruk-Norra Nyland : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2003 Svenska
19 Grödby tomter - Södermanland, Sorunda socken, Grödby 2:27 : arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Wivianne Bondesson 2006 Svenska
20 Görla trafikplats - väg E18 : Uppland, Frötuna socken, fastigheterna Görla och Östhamra : arkeologisk utredning Wivianne Bondesson 2004 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.