Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Woldemar Backman 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 Befolkningen i Nykarleby stad vid tiden för stora ofreden Woldemar Backman 1943 Svenska
2 Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria - borgare och borgarsläkter 1721 - 1857 Woldemar Backman 1938 Svenska
3 Bonäs hemman och släkten Bonäs Woldemar Backman 1938-39 Svenska
4 Bostadsförhållandena i Jakobstad år 1906. På uppdrag af Hälsovårdsnämnden utarbetad sammanställning Woldemar Backman 1907 Svenska
5 Bäck i Forsby by av Nykarleby socken - Hemman och släkt 1549-1934 Woldemar Backman 1935 Svenska
6 Emigrationen från Munsala socken - en enquête av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland Woldemar Backman 1945 Svenska
7 En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen Woldemar Backman 1929. Finska
8 Experimentella studier öfver den diätetiska behandlingen vid de s.k. irritativa funktionsstörningarna i ventrikelslemhinnan Woldemar Backman 1899 Svenska
9 Folkskolan i Jakobstad i hygieniskt hänseende - Föredrag hållet vid folkskoledirektionens sammanträden den 30 aug. 1903 Woldemar Backman 1903 Svenska
10 Forsbacka och dess ägare Woldemar Backman 1933 Svenska
11 Harald och släkten Kerrman - Några anteckningar Woldemar Backman 1932. Svenska
12 Jutbacka - Några anteckningar Woldemar Backman 1927 Okänt
13 Keppo gård Woldemar Backman 1944 Svenska
14 Klockars i Nykarleby landskommuns kyrkoby - hemman och släkt 1565-1935 Woldemar Backman 1936 Svenska
15 Lagman Christian Sundius i Munsala, hans härstamning och efterkommande Woldemar Backman 1945 Svenska
16 Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun - hemman och släkt 1618-1933 Woldemar Backman 1933 Svenska
17 Lungsotens förlopp i Finland åren 1771-1929.av Wold. Bckman och Severi Savonen Woldemar Backman 1934 Svenska
18 Nygård och dess ägare Woldemar Backman 1932. Svenska
19 Nykarleby provinsialläkardistrikt - en 50-års berättelse 1870-1920 (1924) Woldemar Backman 1927 Svenska
20 Nykarleby stamapotek 150 år - Några anteckningar Woldemar Backman 1932. Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.