Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ympäristöministeriö 144 träffar

Titel Författare År Språk
1 Meriympäristövahinkojen torjuminen ja korvaaminen - Aluskemikaalivahinkotoimikunnan mietintö = Bekämpning av och ersättning för havsmiljöolyckor : betänkande av Kommissionen för avvärjandet av kemikalieskador förorsakade av fartyg Finland 1990 Finska
2 Guidelines for the preparation of shelter programmes 1984 Engelska
3 The Pohja case - a Finnish municipality in transition 1986 Engelska
4 Miljöns tillstånd i Finland - 51 stordior för arbetsprojektor Finland 1993 Svenska
5 National landscapes 1993 Engelska
6 National Environmental Policy Programme 2005 1996 Engelska
7 National action plan for biodiversity in Finland - 1997-2005 1998 Engelska
8 Rakennettu kulttuuriympäristö - valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt = Den byggda kulturmiljön : kulturhistoriska miljöer av riksintresse 1993 Finska
9 Suomalaista kaupunkiarkkitehtuuria - Finnish town planning and architecture Jussi Kautto 1990 Flerspråkigt verk
10 Baltic EIA - international conference on the environmental impact assessment : 28-29 April 1999, Pärnu, Estonia : conference proceedings 1999 Engelska
11 Byggnadsarvsstrategin - statsrådets beslut 13.6.2001 : kompetens, ansvar och resurser för vården av byggnadsarvet 2003 Svenska
12 God byggeskikk - seminarium i Ekenäs 5.-7.6.1984 God byggeskikk 1984 Svenska
13 Europeisk landskapskonvention = - Eurooppalainen maisemayleissopimus 2008 Svenska
14 Saaristomeren kansallispuiston suunnitteluryhmän mietintö - Betänkande av planeringsgruppen för Skärgårdshavets nationalpark Finland 1987 Finska
15 Hiilidioksiditoimikunta II:n mietintö - II koldioxidkommissionens betänkande Finland 1994 Finska
16 Asianhallinta ympäristöhallinnossa - työryhmäraportti 12.6.1997 Ympäristöministeriö 1997 Finska
17 Toimiva ympäristöhallinto Ympäristöministeriö 1997 Finska
18 Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminnan linjat vuosina 1998-2001 - toiminta- ja taloussuunnitelma Ympäristöministeriö 1997 Finska
19 Asetus ympäristöministeriöstä ja ympäristöministeriön työjärjestys 1.11.1997 Ympäristöministeriö 1997 Finska
20 Henkilöstötilinpäätös - työryhmän muistio Ympäristöministeriö 1998 Finska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.