Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Zacharias Cajander 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Anvisning huru man skall välja, göda, slagta och försälja hornboskap på det mest fördelaktiga sätt - Ur goda källor sammandragen Zacharias Cajander 1871 Svenska
2 Anvisning till boskapsskötseln och mjölkhushållningen för mindre jordbrukare! - Bearbetning Zacharias Cajander 1873 Svenska
3 Bidrag till gödsel-läran af en praktisk lärare i landthushållning - Utg. af Sakari Zacharias Cajander 1861 Svenska
4 C. J. L. Almqvists "Det går an" - uppfattad såsom en christlig idé af en finsk flicka : jemte postscriptum eller några finska runor Zacharias Cajander 1847 Svenska
5-6 C. J. L. Almqvists "Det går an," uppfattad såsom en christlig idé, af en finsk flicka, jemte postscriptum eller några finska runor (flera utgåvor) Zacharias Cajander 1847 Svenska
7 Engelska och skotska jordbrukets historia - (Från äldsta till nuvarande tid). Anteckningar, gjorda under åren 1848 och 1875 i England och Skottland företagna resor för jordbrukets ändamål Zacharias Cajander 1877 Svenska
8 De första grunderna i jordbruks-kemi och geologi - Fri bearbetning efter in-och utländska källor Zacharias Cajander 1873 Svenska
9 Gödningslära - innefattande konst- och naturlig gödning Zacharias Cajander 1882 Svenska
10 Gödningslära, innefattande konst-och naturlig gödning Zacharias Cajander 1881 Svenska
11 Handlingar rörande det moderna jordbrukets af erfarenheten bestyrkta grundsanningar...från goda källor hemtade, granskade och utg Zacharias Cajander 1866-1868 Svenska
12 Handlingar rörande det rationella jordbrukets grundsanningar Zacharias Cajander 1866-1869 Svenska
13 Handlingar rörande det rationella jordbrukets grundsanningar H. 1, Om dränering och afvägning Zacharias Cajander 1866 Svenska
14 Handlingar rörande det rationella jordbrukets grundsanningar H. 2, Om mjölkens ändamålsenliga behandling och smörberedningen Zacharias Cajander 1869 Svenska
15 Hufvudgrunderna af åkerbruksläran Zacharias Cajander 1871 Svenska
16 Hufvudgrunderna af åkerbruksläran 1, Växternas beståndsdelar Zacharias Cajander 1871 Svenska
17 Hufvudgrunderna af åkerbruksläran 2, Gödsellära Zacharias Cajander 1871 Svenska
18 Hufvudgrunderna af åkerbruksläran. III. Praktisk boskapsskötsel. Anvisning att på bästa sätt använda de vanliga foderämnena; hvarigenom drages den största nytta af hästen, kon, fåret och svinet Zacharias Cajander 1871 Svenska
19 Landtbruksbokhållaren Zacharias Cajander 1873 Svenska
20 Lärobok i afvägning eller dränering och ängkultur - Med 9 träsn. och 1 dräneringskarta Zacharias Cajander 1879 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.