Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Zdeněk Václav Tobolka 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Das böhmische Volk - Wohngebiete, körperlische Tüchtigkeit, geistige und materielle Kultur 1916 Tyska
2 Karla Havlíčka Borovského politické spisy Karel Havlíček Borovský 1900-1903 Tjeckiska
3 Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století. Vyd - Komise pro knihopisný soupis českých a slovenských tisků až do konce 18. století 1945-1948 Tjeckiska
4 Knihopis českých tisků od doby nejstarší až do konce 18. století 1944 Tjeckiska
5 Český slovník bibliografický Zdeněk Václav Tobolka 1910 Tjeckiska
6 The Czech printer Jan Šmerhovský and his printed text "Velmi pěkná a nová kronika... vo veliké milosti... Floria z Hyspaní a jeho milé panné Bianceforce Zdeněk Václav Tobolka 1928 Engelska
7 Dějiny československého knihtisku v době nejstarší - Tjeckisk boktryckarkonst i äldsta tider. Illustr. Zdeněk Václav Tobolka 1930 Tjeckiska
8 Kališnický pasionál z roku 1495 - Även eng.tit.o.text: The Utraquist passional of 1495 Zdeněk Václav Tobolka 1926 Tjeckiska
9 Michael Weisse's Ein new Gesengbuchlen aus dem Jahre 1531 und sein Drucker Georg Štyrsa - Även tjeckisk tit. och text. Zdeněk Václav Tobolka 1931 Tyska
10 The New Testament of 1475 - Äv. tjeckisk titel och text. Zdeněk Václav Tobolka 1930 Engelska
11 Nicholas Konáč - A Bohemian printer of Hodiškov. Äv. tjeck. titel och text. Zdeněk Václav Tobolka 1927 Engelska
12 Pavel Severýn z Kapí Hory a jeho tisk: Pisně chval božských z roku 1541 Zdeněk Václav Tobolka 1927 Tjeckiska
13 Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dneš í doby - Det tjeckoslovakiska folkets politiska historia från år 1848 till nuvarande tid. Illustr. Zdeněk Václav Tobolka 1932- Tjeckiska
14 Polský projekt osamostatnění Haliče - Polskt förslag till et självständigt Galizien. Zdeněk Václav Tobolka 1917 Tjeckiska
15 Psalterium Olomucense of 1499 - Äv. tjeck. tit. o. text. Zdeněk Václav Tobolka 1932 Engelska
16 Slovanský sjezd v Praze roku 1848 - Den slaviska kongressen i Prag år 1848 Zdeněk Václav Tobolka 1901 Tjeckiska
17 Tisk Chelčického Síti víry z roku 1921 - Härmed samb. samma verk med fransk titel och text: L'impression du Filet de la foi de Pierre Chelčický en 1521. Trad.du tchèque par K.Jelínek Zdeněk Václav Tobolka 1925 Tjeckiska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.