Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: charles Tottie 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Instructions for Swedish & Norwegian vice-consuls in Great Britain and Ireland Generalkonsulatet (London) 1859 Engelska
2 Instruction för then som hafwa at wårda then Stockholms stads brand- och försäkrings-contoir tilhörige brand redskapen. Gifwen then 10 februarii år 1763 1763 Svenska
3 Ädle och höglärde H. Archiater - om Charles De Geer och hans brevväxling med Carl von Linné Thomas Tottie 2007 Svenska
4 Hur Charles Totties hem på Skansen inreddes Gösta Selling 1937 Svenska
5 Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar, med hvilka professoren i pastoralteologi, theologie doktorn Henry William Tottie och professoren i obstetrik och gynekologi, medicine doktorn Axel Otto Lindfors tillträda sina embeten Theodor Magnus Fries 1893 Svenska
6 Svenska spindlar uti sina hufvud-slägter indelte samt under några och sextio särskildte arter beskrefne och med illuminerade figurer uplyste, på kongl. vetensk. societ. i Upsala befallning utgifne af dess ledamot Carl Clerck. Caroli Clerck ... Aranei svecici, descriptionibus et figuris æneis illustrati, ad genera subalterna redacti, speciebus ultra LX determinati, auspiciis regiæ societatis scientiarum Upsaliensis Carl Alexander Clerck 1757 Latin
7 Handlingar til uplysning uti den, genom beswär öfwer kgl. maj:ts nådige dom af den 5 julii 1771, hos riksens nu församlade höglofl. ständer inkomne twisten, emellan riksens ständers banco samt öfwerste lieutenanten ... Jacob Gerner tillika - med groszhandlarne Charles & Willhelm Tottie & compag. å ena sidan sökande, och hof-samt ordens-jouveleraren Johan Marklin såsom ombudsmannen Olof Dahlmans rätts innehafware, å andra sidan swarande, angående den förmåns-rätt til betalning : utur assessorens grefwe Jacob Gyllenborgs til sine borgenärer upgifne fasta ägendom, som genom kongl. Swea hof-rätts den 14 junii 1770 utfärdade dom, blifwit ombuds- mannen Dahlman tilerkänd och hwarwid jouveleraren Marklin, såsom Dahlmans : rätts innehafware, genom kongl. maj:ts högstberörde nådige dom, blifwit bibehållen. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Peter Hesselberg 1772.) 1772 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.