Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: david rylander 27 träffar

Titel Författare År Språk
1 Nätverkan och regional utveckling - om gränsöverskridande samarbete i södra Östersjöregionen och nätverkstjänsternas roll i samhällsutvecklingen David Rylander 2004 Svenska
2-4 Upplevelseindustrins utveckling i Gnosjöregionen - förutsättningar och möjligheter (flera utgåvor) David Rylander 2008 Svenska
5 Pojken som var med om allt Cornelius Moe 1930 Svenska
6 Användning av ICT i företag - belyst med exempel från fem företag lokaliserade till Ronneby kommun David Rylander 1996 Svenska
7 ICT-användning i Ronneby - Framväxten av ett regionalt ICT-kluster och ett informationssamhälle för alla David Rylander 2002 Svenska
8 Kommunikationsflöden från Volvo i Skövde David Rylander 1997 Svenska
9 Kommunikativ användning av informaitonsteknologi vid Volvo i Skövde - uppföljande studie 1998 David Rylander 1998 Svenska
10 Kommunikativ användning av informationsteknologi vid ABB - uppföljande studie 1998 David Rylander 1998 Svenska
11-12 Productivity improvements in construction site operations through lean thinking and wireless real-time control (flera utgåvor) David Rylander 2014 Engelska
13 Ungern - igår maktmonopol imorgon öppet informationssamhälle? - om tele- och datakommunikationers betydelse för samhällsutvecklingen i östra Centraleuropa David Rylander 1994 Svenska
14 Internetapplikation för LonWorks Niklas Algården 2003 Svenska
15 Dynamical geofencing - improving security and efficiency in vehicle applications Anders Brändström 2005 Engelska
16 Kommunikationsflöden från Volvo Skövde - jämförelse mellan åren 1992 och 1997 Sten Lorentzon 1997 Svenska
17 Entreprenörskap i regioners tjänst - ingångar till nya näringar genom design, upplevelser, kulturarv 2010 Svenska
18 Gnosjöandan i ny riktning - design, upplevelser, kulturarv 2010 Svenska
19-20 Regional samverkan inom turism - exempel från Gnosjöregionen (flera utgåvor) Saeid Abbasian 2008 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.