Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: de werken van mars 4 träffar

Titel Författare År Språk
1 Een verzameling tekeningen, grafische werken en dokumenten van Jozef Peeters, Jan Cockx, Jos Leonard, Karel Maes en Edmond Van Dooren - Koninklijke musea voor schone kunsten van Belgie, Museum voor moderne kunst, 16 januari-2 maart 1986 = Une collection de dessins, oeuvres graphiques et documents de Jozef Peeters, Jan Cockx, Jos Leonard, Karel Maes et Edmond Van Dooren : Musées royaux des beaux-arts de Belgique, Musée d'art moderne, 16 janvier-2 mars 1986 Musées royaux des beaux-arts de Belgique 1986? Nederländska
2 De Werken van Mars of de konst des oorlogs. Derde en laatste deel. Behelsende de naamen, bedieningen, en plichten der officieren van 't voetvolk, ruytery, en artillery. De nieuwe optrekkingen. Van 't geschut, en 't maken des buspoeders, met ook allerhande vuurwerken. Van d'instrumenten, dienende of tot verdeediging, of tot aantansting der plaatsen, steden, en kasteelen. Van den marsch, en gleyding der troupen en legers. Van de leger-plaatsen tot belegering; en d'aantasting der steden, plaatsen, en kasteelen. Van de verdeediging der plaatsen, tegens allerhande belegeringen en aanvallen. Van het verdrag maken, en 't overgeeven der steden. Van de krygs-macht der Turcken, hare manier van oorlogen, en het aantasten en verdeedigen der plaatsen. Door Allain Manesson Mallet wiskonst-meester van sijn Majesteyts pagies der kleyne Ecurie ... Uyt het Frans vertaalt Allain Manesson-Mallet 1686 Nederländska
3 De Werken van Mars of de konst des oorlogs. Tweede deel. Inhoudende den stijl om allerley steden en plaatsen te bouwen en te versterken, volgens alle de verscheyde manieren, die tot nu toe zyn uytgevonden, door de geleerste shcrijvers, en beroemste ingenieurs, die van dese wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marolois, Freitach, Stevin, Dogen, Marchi, Sardy, De Ville, de Graaf van Pagan, en andere. Met byvoeging der voordeelen en nadeelen van hare bouwings stylen; als ook de vergelijking van hare bouwingen nevens die des autheurs; en een breede redenkaveling voor, en tegen 't gebruik der moordgraven, onderwallen, en tweede strijken, met de redenen des schrijvers, voor de strijken, en moordgraven van sijn plaatsen. Door Allain Manesson Mallet, wis-konst meester van syn Alder-Christelykste Majesteyts staatjonkers der kleyne Ecu. ... Uyt het Frans vertaalt Allain Manesson-Mallet 1686 Nederländska
4 De Werken van Mars of de konst des oorlogs. Verdeeld in drie deelen. Waar van't I. Onderwijst den stijl om allerhande geregelde plaatsen te versterken. II. Verklaart derselver bouwingen, volgens de stellingen der alder-vermaarste autheuren, die tot nu toe daar van gehandelt hebben; benevens de bouwings-stijl deses schrijvers. III. Leert de bedieningen der ruytery en voetvolk; handelt van't geschut; en geest den stijl om de plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige verklaaring der Turksche krijgs-magt, so tot aantasting als verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige koper plaaten. Door Allain Manesson Mallet, mathematicus van sijn Aller-Christelijste Majesteyts pagies der kleyne Ecurie ... Den tweeden druk met meer dan 100 plaaten vermeerdert; en doorgaens verbetert. Uyt het Frans vertaalt Allain Manesson-Mallet 1686 Nederländska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.