Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirkeln 55 träffar

Titel Författare År Språk
1 Forskningscirkeln - ett forum för samtal mellan yrkesgrupper : om brottsförebyggande arbete bland barn och ungdom Elinor Edvardsson Stiwne 1996 Svenska
2 Forskningscirkeln - en mötesplats för samproduktion : mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning 2014 Svenska
3 Forskningscirkeln - pedagogiska perspektiv Gunilla Härnsten 1991 Svenska
4 Forskningscirkeln - en arbetsform för att utveckla skolan mot en lärande organisation? : Paper presenterat vid konferensen HSS 2003 - Nordisk FoU-konferens om högskolor och samhälle i samverkan, 14-16 maj i Ronneby Mats Lundgren 2003 Svenska
5 Forskningscirkeln - en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete Tore Otterup 2013 Svenska
6 Forskningscirkeln - en metod för att undersöka behov av utbildnings- och kunskapsutveckling Tommy Persson 1989 Svenska
7-8 Att arbeta med samhällsfrågor i NO-undervisningen i mångfaldens skola - rapport från forskningscirkeln (flera utgåvor) 2010 Svenska
9 Forskningscirkeln som metod - för att stimulera utomhusbaserade inslag i universitetsutbildningar Tuula Eriksson 2000 Svenska
10 En förvirrad värld - forskningscirkeln som krympte 2004 Svenska
11 Rapport i forskningscirkeln - genus och utomhuspedagogik Malin Ideland 2011 Svenska
12 Rapport i forskningscirkeln: Vardagsmatematik - Från förskolan över grundskolan till gymnasiet Tine Wedege 2011 Svenska
13 Slutrapport från Forskningscirkeln Barnomsorgen i Karlstad 1990 Svenska
14 Forskningscirkeln och utvecklingen av skolan - om förändringsagenten, kunskapsutvecklaren, den ensamme reformatorn och solisten : utvärdering av forskningscirklar Ola Holmström 2009 Svenska
15 Gemensamt kunskapande 4, Forskningscirkeln som fält och metod samt forskningsledarens kunskapsbehov Pål Wiig 2009 Svenska
16 Kunskap i cirklar - forskningscirkeln som en arena för forskningsinformation Lars Holmstrand 1999 Svenska
17 Rapport från forskningscirkeln om Landskronas framtid - forskningscirkel i TCO:s regi 90-92 med stöd från Utvecklingsstiftelsen i Landskrona 1992 Svenska
18 Forskningscirkeln – en arena för kunskapsutveckling och förändringsarbete. Tore Otterup 2013 Svenska
19 Från normativ till nyfiken - om kunskapsutveckling i en forskningscirkel 2011 Svenska
20 Genus och utomhuspedagogik 2011 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.