Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: forskningscirklar 57 träffar

Titel Författare År Språk
1-3 Forskningscirklar - kunskapsutveckling för förskola, skola och högskola (flera utgåvor) 2012 Svenska
4-5 Forskningscirklar - en vägledning (flera utgåvor) Sven Persson 2018 Svenska
6 Forskningscirklar - en metod i facklig kunskapsuppbyggnad Lars Gunnarsson 1982 Svenska
7 Forskningscirklar - en arena där lärares syn på vad deras arbete resulterar i kan utmanas. Paper presented at NFPS:s conference in Copenhagen 7-9 March, 2003 Mats Lundgren 2003 Svenska
8 Förutsättningar för forskningscirklar i skolan - en kritisk granskning Lars Holmstrand 2003 Svenska
9 Kunskapsmöten i skolvärlden - exempel från tre forskningscirklar Gunilla Härnsten 2001 Svenska
10-11 Språkutveckling och forskningscirklar - Utvärderingar av insatser i regi av Malmö Stads <em>Resurscentrum för mångfaldens skola</em> (flera utgåvor) Ola Holmström 2008 Svenska
12 Forskningscirklar och skolutveckling - ett lärarperspektiv Mats Lundgren 2000 Svenska
13 Lärande på Länsförsäkringar - forskningscirklar som stöd i en lärandeprocess Lars Holmstrand 1996 Svenska
14 Forskningscirklar i praktiken - elevperspektiv på undervisning och lärande Bodil Liljefors Persson 2008 Svenska
15 När de tysta "kunskaparna" börjar tala! - forskningscirklar - ett möte mellan praktiker och teoretiker Christina Lönnheden 1997 Svenska
16 Forskningscirklar - en vägledning Sven persson 2008 Svenska
17 Forskningscirklar i praktiken - elevperspektiv på undervisning och lärande 2007 eller 2008 Svenska
18-19 Perspektiv på karta och terräng - utvärdering av forskningscirklar (flera utgåvor) Ola Holmström 2009 Svenska
20 Forskningscirklar i Värmland - reflektioner och utmaningar Bertil Lundberg 1990 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.