Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: gottlund 83 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Dagbok öfver dess resor på finnskogarne i Dalarne, Helsingland, Vestmanland och Vermland år 1817 (flera utgåvor) Carl Axel Gottlund 1984 Svenska
3 Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821 Carl Axel Gottlund 1986 Svenska
4 Carl Axel Gottlunds dagbok 1817-1821 Carl Axel Gottlund 2018 Svenska
5 Carl Axel Gottlunds dagbok 1808-1817 Carl Axel Gottlund 2015 Svenska
6 Carl Axel Gottlunds Värmlandsbrev - (1821-1823) Carl Axel Gottlund 1925 Svenska
7 Pieniä runoja suomen poijille ratoxi Carl Axel Gottlund 1985 Svenska
8 Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa - päiväkirjaa vuoden 1817 matkalta Carl Axel Gottlund 1985 Finska
9 Otava, eli, Suomalaisia huvituksia C. A. Gottlundilta III osa Carl Axel Gottlund 2009 Finska
10 Anmälan. =(Rubr.)=/(Carl Axel Gottlund.) (Stockholm, tryckt i Ecksteinska tryckeriet, 1825.) Carl Axel Gottlund 1825 Svenska
11-12 Den finska Sampo-myten närmare uttydd och förklarad. - jemte anmärkningar om myter i allmänhet, och angående de finska i synnerhet (flera utgåvor) Carl Axel Gottlund 1872 Svenska
13 Niillä norin rajoille asuwille suomalaisille! =(Rubr.)=/(Carl Axel Gottlund.) (Painettu Em. Bruzeliuxen luona Upsalassa 1822.) Carl Axel Gottlund 1822 Finska
14 Försök att förklara Caj. Corn. Taciti omdömen öfver Finnarne Carl Axel Gottlund 1834 Svenska
15 Ur Carl Axel Gottlunds dagboksanteckningar från en resa genom Värmlands finnmarker år 1821 Carl Axel Gottlund 1931-1933 Svenska
16 Carl Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna - en dokumentation 1817-1823 Carl Axel Gottlund 2003 Svenska
17 Forskningar uti sjelfva grund-elementerna af det finska språkets grammatik, efter föregående anmärkningar om språket i allmänhet - akademisk afhandling Carl Axel Gottlund 1863 Svenska
18 Suomalaisia kirjoja. Jotka kaupaksi löütyy ! talonmiehen Poawo Räisäisen luonna Öijerin kylässä, Bergon suomalaisissa, Norissa. =(Rubr.)=/(Koarle Gottlund.) (Painettu Em. Bruzeliuxen luonna Upsalassa 1822.) Carl Axel Gottlund 1822 Finska
19 Slutord i polemiken med herrarne B.O. Schauman och Aug. Schauman, eller två flugor i en smäll - såsom ett litet bidrag angående rättvisans skipande i hufwudstaden Carl Axel Gottlund 1867 Svenska
20 Förteckning öfver en manuskriptsamling bestående förnämligast af gamla handlingar och dokumenter - såväl i afskrifter som i originaler : hvilka innehålla vigtiga bidrag till upplysning i storfurstendömet Finlands, hertigdömet Estlands, och provinsen Ingermanlands äldre historia Carl Axel Gottlund 1838 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.