Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: isak grape 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Burträsks kyrkoarkiv sign. PI:1 (HLA) - genealogier utarbetade av prosten Isak Grape : 1600-1800-tal Isak Grape 1992 Svenska
2-3 Minne af presterskapet i lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift (flera utgåvor) Isak Grape 1853 Svenska
4 Upplysningar, rörande det så kallade Läsare-sällskapet i någre Norr- och Westerbottens församlingar, men förnämligast i Skellefteå; af Isak Grape ... Hernösand, tryckte hos Jonas Svedbom 1821, på eget förlag Isak Grape 1821 Svenska
5-6 Predikan, hållen å prästmötet i Piteå, den 7 julii 1819, och på begäran till trycket lämnad af Isak Grape ... Hernösand, tryckt hos Jonas Svedbom, 1819 (flera utgåvor) Isak Grape 1819 Svenska
7 Lappmarkens herdaminne - minne af presterskapet i lappmarksförsamlingarne inom Hernösands stift Isak Grape 1982 Svenska
8 Burträsks kyrkoarkiv sign. PI:1 (HLA) 1640-ca 1720 - komplement till Isak Grapes kyrkobok Isak Grape 1994 Svenska
9 Upplysningar, rörande de så kallade läsare-sällskapet i någre Norr- och Västerbottens församlingar, men förnämligast i Skellefteå Isak Grape 1821 Svenska
10 Historia religionis Christianæ in Lapponia propagatæ quam venia ampl. fac. phil. Ups. præside doct. Erico Mich. Fant ... pro laurea p. p. Isacus Grape. Bothniensis. In aud. Gust. maj. d. XV Maji MDCCCV. H. c Eric Michael Fant 1805 Latin
11-12 Isak Collijn - några minnesord (flera utgåvor) Anders Grape 1951 Svenska
13 Historia religionis christianae in Lapponia propagate - Quam ... praeside doct. Erico Mich. Fant ... pro laurea p. p. Isacus Grape Erik Mikael. Fant 1805 Latin
14 Ordningsstadga för packare och mätare i Gefle 1852 Svenska
15 Likpredikan öfwer prosten och kyrkoherden i Piteå pastorat, ledamoten af kongl. Nordstjerne orden, doctor Isac Grape - hållen i Piteå lands-kyrka wid jordfästningen den 26 juni 1855 Nils Nordlander 1856 Svenska
16-17 Till frågan om J. G. Sparwenfeldts översättarverksamhet - Saavedra-verket (flera utgåvor) Anders Grape 1925 Svenska
18 De religiöst-svärmiska rörelserna i Norrland 1750-1800 2, Lappland : Öfver-Torneå och Juckasjärvi Bror Alstermark 1900 Svenska
19 Norrländskt fromhetslif på sjuttonhundra-talet - synodalafhandling Carl J. E. Hasselberg 1919 Svenska
20 Flavour Science - Recent Advances and Trends Denmark) 11th Weurman Flavour Research Symposium. 2005 : Roskilde 2006 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.