Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: isak grape 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 Burträsks kyrkoarkiv sign. PI:1 (HLA) - genealogier utarbetade av prosten Isak Grape : 1600-1800-tal Isak Grape 1992 Svenska
2-3 Minne af presterskapet i lappmarks-församlingarne inom Hernösands stift (flera utgåvor) Isak Grape 1853 Svenska
4 Upplysningar, rörande det så kallade Läsare-sällskapet i någre Norr- och Westerbottens församlingar, men förnämligast i Skellefteå; af Isak Grape ... Hernösand, tryckte hos Jonas Svedbom 1821, på eget förlag Isak Grape 1821 Svenska
5-6 Predikan, hållen å prästmötet i Piteå, den 7 julii 1819, och på begäran till trycket lämnad af Isak Grape ... Hernösand, tryckt hos Jonas Svedbom, 1819 (flera utgåvor) Isak Grape 1819 Svenska
7 Lappmarkens herdaminne - minne af presterskapet i lappmarksförsamlingarne inom Hernösands stift Isak Grape 1982 Svenska
8 Burträsks kyrkoarkiv sign. PI:1 (HLA) 1640-ca 1720 - komplement till Isak Grapes kyrkobok Isak Grape 1994 Svenska
9 Upplysningar, rörande de så kallade läsare-sällskapet i någre Norr- och Västerbottens församlingar, men förnämligast i Skellefteå Isak Grape 1821 Svenska
10-11 Isak Collijn - några minnesord (flera utgåvor) Anders Grape 1951 Svenska
12 Ordningsstadga för packare och mätare i Gefle 1852 Svenska
13 Likpredikan öfwer prosten och kyrkoherden i Piteå pastorat, ledamoten af Kongl. Nordstjerne Orden, doctor Isac Grape - hållen i Piteå lands-kyrka wid jordfästningen den 26 juni 1855 N. Nordlander 1856 Svenska
14-15 Till frågan om J. G. Sparwenfeldts översättarverksamhet - Saavedra-verket (flera utgåvor) Anders Grape 1925 Svenska
16 De religiöst-svärmiska rörelserna i Norrland 1750-1800 2, Lappland : Öfver-Torneå och Juckasjärvi Bror Alstermark 1900 Svenska
17 Norrländskt fromhetslif på sjuttonhundra-talet - synodalafhandling Carl J. E. Hasselberg 1919 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.