Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: johan kling 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kongl. Maj:ts och riksens Commerce-collegii kungörelse, angående månads-taxornes anslående, och tiden til beswärs anförande emot desamma. Gifwen Stockholm den 20 december 1792 1792 Svenska
2 Kongl. Commerce-collegii underdåniga betänkande angående fabrikernas tillstånd och om nödwändigheten af visitationer efter lurendrägade waror. På fabriks societeternas anhållan utlemnadt till tryckning 1809 Svenska
3-5 Människor helt utan betydelse (flera utgåvor) Johan Kling 2009 Svenska
6-7 Glasmannen (flera utgåvor) Johan Kling 2014 Svenska
8 Inverkan av kutsgeometri på deformationsbeteendet i kärnbränslestav - en parameterstudie i ANSYS Johan Kling 1996 Svenska
9 Översvämningar i jordbrukslandskapet orsak, verkan och lösningar - exempel från Smedjeåns avrinningsområde : delprojekt inom Interreg IVB Nordsjöprojekt Aquarius - lantbrukare som vattenförvaltare i ett förändrat klimat = The flooding of farmland cause, effects and solutions : sub-project under the Interrreg IVB North Sea Project Aquarius - farmers as water managers in a changing climate Johan Kling 2011 Svenska
10-11 Lycka (flera utgåvor) Johan Kling nnnn Svenska
12 Block och sten som åtgärd vid restaurering i vattendrag - exempel från Helge å Johan Kling 2009 Svenska
13 Död ved och dess påverkan på hydromorfologin med exempel från Helge å Johan Kling 2008 Svenska
14 Undersökning av bottenfauna och sediment i tre pooler längs en riffle-pool sträcka i Helge å Johan Kling 2009 Svenska
15 Dissertatio philosophica, de diversa rationum moventium efficientia, ejusque caussis, quam, consensu ampliss. senat. philosoph. in regia academia upsaliensi, sub præsidio Mag. Johan. Petri Sleincour, ... Stipendiarius Schedingianus Johannes Kling, ostro-gothus. In audit. Carolin. maj. die XVII decembris anni MDCCLXVIII Johan Peter Sleincour 1768 Latin
16 Sorted circles and polygons in northern Sweden - distribution and processes Johan Kling 1996 Engelska
17 Naturvärdesbedömningar för vattendragssträckan Möckeln-Väraberga samt Åsnens utlopp vid Hackekvarn Peter Nolbrant 2009 Svenska
18 Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och Agunnarydsjön - hydromorfologi och biologi Peter Nolbrant 2008 Svenska
19 Naturvärdesinventering av lilla Helge å - hydromorfologi och biologi Peter Nolbrant 2009 Svenska
20 Naturvärdesinventering av Mörrumsån, Blindingsholm - hydromorfologi och biologi Peter Nolbrant 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.