Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ks 14 5 träffar

Titel Författare År Språk
1 14 röster om ett sjukhus i förändring Per Lundqvist 1999 Svenska
2 Kastelholms slott - arkeologiska undersökningar 1982 och 1983; KS 1-KS 14 1988 Svenska
3 7th Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides - Lawrence, KS, USA, 14-16 September 1999 Symposium on the Chemistry and Fate of Modern Pesticides 1999) Lawrence : 2000 Engelska
4 Tankar öfver No 14 och 15 af veckoskriften kallad: Aristarchus, samt hufvudorsakerne til 42 m: ks cours fixerande, faststäld genom förordningen af d.8.sept. 1767 - Undert.: C.R. Esbjörn Christian Reuterholm 1769 Svenska
5 Tankar öfwer n:o 14 och 15. af weckoskriften kallad: Aristarchus, samt hufwud-orsakerne til 42 m:ks cours fixerande, faststäld genom förordningen af d. 8. sept. 1767./(C.R.) Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, år 1769 Esbjörn Christian Reuterholm 1769 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.