Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: lars ahlin 252 träffar

Titel Författare År Språk
1 Synpunkter på Lars Ahlin 1971 Svenska
2 Nu ska vi ta pulsen på världen! - Lars Ahlin åren 1946-1997 Gunnel Ahlin 2005 Svenska
3 Humor, grotesk och pikaresk - studier i Lars Ahlins realism = The humorous realism of Lars Ahlin Hans-Göran Ekman 1975 Svenska
4 Lars Ahlin växer upp Gunnel Ahlin 2001 Svenska
5 Lars Ahlin - studier i sex romaner Erik A. Nielsen 1968 Svenska
6 Breviarium Lars Ahlin 1996 Svenska
7 Lars Ahlin och Sundsvall Lars Åke Augustsson 1978 Svenska
8 Lars Ahlin Torborg Lundell cop. 1977 Engelska
9 Lars Ahlin - annoterad förteckning över Lars Ahlins verk samt en bibliografi över åren 1943-1979 Håkan Grissler 1979 Svenska
10 4 pjäser Lars Ahlin 1990 Svenska
11 Svenska noveller 1970 Svenska
12 En bok till Lars Ahlin den 4 april 1965 1965 Svenska
13 Ung man med manifest - röster ur Tåbb med manifestet och ur novellen Härligt grönt gräs i samlingen Inga ögon väntar mig Lars Ahlin 1951 Svenska
14 Läs mig som läser er - texter om Lars Ahlin 1943-2009 2009 Svenska
15 Det etiska projektet och det estetiska - tvärvetenskapliga perspektiv på Lars Ahlins författarskap Helen Andersson 1998 Svenska
16 Arbetets ansikten - arbetardikt i Sverige under ett sekel : en antologi 1998 Svenska
17 Landsatt per fallskärm - noveller Lars Ahlin 2002 Svenska
18 Som guld i glöd - historien om en gubbes hjärtdöd Lars Ahlin 2007 Svenska
19 "Men jag ville hjälpa" - studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik Carin Röjdalen 1997 Svenska
20 Seklets dagsverken - 23 författare om arbete 1999 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.