Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: rödlistade svampar i sverige 12 träffar

Titel Författare År Språk
1 Rödlistade svampar i Sverige - artfakta 1997 Svenska
2 Sällsynta svampar i Sverige - arter som kan komma att bli rödlistade år 2005 : arbetsmaterial juni 2002 Hjalmar Croneborg 2002 Svenska
3 Inventering av violgubbe (Gomphus clavatus) och rödlistade fjälltaggsvampar (Sarcodon spp.) i Västmanlands län 2008 2010 Svenska
4 Naturvärden i lövträdsmiljöer runt Värnanäs Marcus Arnesson 2007 Svenska
5 Inventering av rödlistade fjälltaggsvampar (Sárcodon sp) Åke Edvinsson 2007 Svenska
6 Lavar i Färnebofjärdens Nationalpark Janolof Hermansson 2002 Svenska
7 Den halländska skogen - människa och mångfald: en underlagsrapport till en regional strategi för skogsskydd Krister Larsson 2003 Svenska
8 Översyn av Hallandsås nordsluttning: biologiskt värdefulla områden Örjan Fritz 2001 Svenska
9 Inventering av särskilt skyddsvärda träd i Södermanlands län 2005-2006 Rikard Sellberg 2008 Svenska
10 Inventering av fjälltaggsvampar 2005-2007 Åke Edvinsson 2007 Svenska
11 Bark- och vedlevande lavar i Väster- och Nordanskog på Särö i norra Halland Örjan Fritz 2000 Svenska
12 Omläggning av skog till åker på Gotland 2010-2013 2014 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.