Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: rudling 120 träffar

Titel Författare År Språk
1 Svenska författare - 100 porträtt i bild och ord Ewa Rudling 2008 Svenska
2 Är man inte Matisse bör man inte måla Ewa Rudling 1996 Svenska
3 Svenska konstnärer - 80 kärleksfulla porträtt i bild och ord Ewa Rudling 1998 Svenska
4 Giöres härmed kunnigt och witterligt för dem, som äro älskare af behageliga och til underrättelse tienliga böcker, at en utförlig och richtig beskrifning öfwer ... Stockholm ... är ... af undertecknad författat ... =(Text.)=/(Johann - George Rüdling.) =S. impr.= Johann Georg Rüdling 1730 Svenska
5 Herravåldet! - en bok för män om våld mot kvinnor Gunilla Rudling 1982 Svenska
6 Riksförsvarets demokratisering Arvid Rudling 1937 Svenska
7 Sätt ut dom i skogen! - bok om autism Gunilla Rudling 1985 Svenska
8 Modernt svenskt silver Sofia Rudling Silfverstolpe 2009 Svenska
9 Lärarens nya uppgift - vägvisaren i informationssamhället Nina Rudling 1997 Svenska
10 Djur i krigets öga - om djur och soldater i första världskriget Hedvig Rudling 2014 Svenska
11 Mellan himmel och helvete - bemålade kyrktak i Göteborgs stift 1697-1812 Kajsa Nyström Rudling 2018 Svenska
12 NOx-reduktion med stegvis lufttillförsel och tillsats av ammoniak vid stökiometri nära 1.0, vid förbränning av träpulver - Reduction of NOx with staged air and addition of ammonia at a stoichiometric ratio near 1.0, during combustion of pulverised wood Lars Rudling 2000 Svenska
13 Fastbränsleeldning i villapannor - verkningsgrad vid direkteldning respektive ackumulatoreldning Lars Rudling 1987 Svenska
14 Det i flor stående Stockholm, eller Korteligen författad beskrifning öfwer den nu för tiden widt-berömda kongl. swenska residence- hufwud- och handels-staden Stockholm, alt ifrån desz begynnelse in til närwarande tid, vtur åtskilliga tro-wärdiga historie-böcker och gamla monumenter, med flit och mycken möda sammandragen, samt dem, som älskare äro af historier och antiquiteter, til tienst vtgifwen af Johann George Rüdling. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. : Stockholm, med Joh. Laur. Horrns, kongl. antiq. archiv. boktr. bekostnad vplagd, anno 1731 Johann Georg Rüdling 1731 Svenska
15 The rise and fall of Belarusian nationalism, 1906-1931 Per Anders Rudling 2015 Engelska
16 Rättssäkerhet i rättegång Arvid Rudling 1947 Svenska
17 Förändra, förbättra, förnya? - retuschering av medeltida kalkmåleri Kajsa Rudling 2010 Svenska
18 Oil pollution in the Baltic Sea - a chemical analytical search for monitoring methods Lars Rudling 1976 Engelska
19-20 Undersökning av FTIR-teknik för rökgasanalys - etapp 2 (flera utgåvor) Lars Rudling 1992 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.