Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: skarprättare 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skarprättare, bödel och mästerman Jan G. Ljungström 1996 Svenska
2-6 Sveriges siste skarprättare, A. G. Dalman - föregångare och förrättningar (flera utgåvor) Gustaf Albert Dalman 1948 Svenska
7 Vår släkt under 300 år - skarprättare Verner Nilsson Wallins ättlingar Sven Lindahl 2001 Svenska
8 Vim veire pelire lecit - en studie om bödlar, deras ställning i samhället och de straff som de verkställde Eva Lindhé 2002 Svenska
9 Hugga huvudet av onskan - en monolog om Sveriges sista skarprättare Anders Gustaf Dalman Klaus Fischer 2013 Svenska
10 Kongl. may:tz Placat Och Förordning, Angående Dem som ofreda eller bära hand på Skarp-Rättaren wid des tiensts förrättande. Dat. Giötheborg den 24 maij !, åhr 1700 1700 Svenska
11 Kungörelse, Angående Den betalning, som Skarprättarens Betjenter hafwa at undfå, så wäl för döda Kreaturs bortförande, som för Hudens aftagande utaf sådane Kreatur. Gifwen Stockholms Rådhus den 7. Novembris 1760 1760 Svenska
12 Taxa, Hwarefter Skarprättaren här i Staden, då någre döde kreatur, igenom hans utskickade, bårtföras, och hwartil ägarne sjelfwe omkostnaden komma at bestå, hafwer at undfå desz betalning 1752 Svenska
13-15 Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om lifvet på Långholmen...Till slut: Sveriges skarprättare, hr Dalman (flera utgåvor) 1912 Svenska
16-17 En bok till varning för dem som gå fria. Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om llfvet på Långholmen, märkvärdiga bofvars karaktärer, rymningsförsök m.m. Till slut: Sveriges skarprättare, hr Dalman, med bödelsyxan och hans porträtt samt stupstocken i slutet af boken (flera utgåvor) Jöns Hansson Chronwall 1900? Svenska
18 Samuraj 1 – Krigarens väg Kazuo Koike 2001 Svenska
19 Jazzålderns flickor, depressionens kvinnor. - Hollywoods förvandlingar Lasse Bergström nnnn Svenska
20 Brott och straff på Södertörn - Androm till varnagel Maria Larsson nnnn Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.