Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: statens strålskyddsinstitut 802 träffar

Titel Författare År Språk
1 Efter Tjernobyl? - information om följderna för Sverige av olyckan i Tjernobyl 1986 Svenska
2 Statens strålskyddsinstitut - bakgrundsmaterial till Riksdagens revisorer Bo Lindell 1982 Svenska
3 Användning av marken kring kärnkraftverk - The planning of areas near nuclear power stations Sverige 1977 Svenska
4 Svensk kärnteknisk tillsynsverksamhet Vol. 2, Faktaredogörelser - betänkande Commission of Inquiry for an International Review of Swedish Nuclear Regulatory Activities 1996 Svenska
5 Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstitut 1986 Svenska
6 In case of a nuclear accident - Sweden is prepared 1995 Engelska
7 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion 2007 Svenska
8 Sammanläggning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion. Fritt tillgänglig via Regeringskansliet 2007 Svenska
9 Resultatstyrning och -redovisning vid Statens strålskyddsinstitut 2000 Svenska
10 Detektion av radioaktivt material och kärnämne vid svensk gränskontroll - en pilotstudie Anders Ringbom 2004 Svenska
11 Statens ansvar för slutförvaring av använt kärnbränsle - ansvarsutredningen 2006 Svenska
12 Granskning av SKB:s SR-Can interimsrapport - SKI:s och SSI:s bedömning av SKB:s uppdaterade metoder för säkerhetsanalys 2005 Svenska
13 International expert review of Sr-Can - safety assessment methodology : external review contribution in support of SSI's and SKI's review of SR-Can 2008 Engelska
14 Otillåten hantering av radioaktivt material och kärnämne - hotanalys och förslag till åtgärder 2004 Svenska
15 Review of SKB's safety assessment SR-Can - contributions in support of SKI's and SSI's review by external consultants 2008 Engelska
16 SSI and SKI's review of SKB's updated final safety report for SFR 1 - review report 2004 Engelska
17 Concentrations of uranium, thorium and potassium in Sweden Bo Thunholm 2005 Engelska
18 Effektivare beredskap - rapport från Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstitut 1979 Svenska
19 Effektivare beredskap Vol. 1, Huvudrapport - rapport från Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstitut 1979 Svenska
20 Effektivare beredskap Vol. 2, Bilagor till Huvudrapport - rapport från Statens strålskyddsinstitut Statens strålskyddsinstitut 1979 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.