Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svensk linje 60 träffar

Titel Författare År Språk
1 I linje - svensk teckning under hundra år : 3 april - 16 maj 2004 2004 Svenska
2 Svensk rättshistoria Göran Inger 1980 Svenska
3 Utvärdering av försöksverksamhet med tvåårig estetisk-praktisk linje i gymnasieskolan - rapport från besök vid de 7 teaterlinjerna George Fant 1986 Svenska
4 Linje Langeland Vic Suneson 2017 Svenska
5 Samverkan i svensk politik - en redogörelse för socialdemokratins linje i svensk inrikespolitik Per Albin Hansson 1940 Svenska
6 Peder Josefsson - färg, linje, yta Peder Josefsson 2015 Svenska
7 Från den förbergade människan till den upplösta - en linje i Sivar Arnérs författarskap fram till 1973 Sten Brandorf 1989 Svenska
8 Musik, metafor, modernism - en linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion Magdalena Wasilewska-Chmura 2000 Svenska
9 Svensk lagstiftning och Internet - ett effektivt medel för att begränsa lagöverträdelser på Internet ? = Swedish law and the Internet : an effective means to prevent law violations on the Internet ? Mikael Schou 1996 Svenska
10 Tysk och engelsk linje i svensk andaktslitteratur David Lindquist 1950 Svenska
11 Härifrån till evigheten - en linje i Birger Sjöbergs utveckling Sven Samuelsson 1994 Svenska
12 Gud som provisorium - en linje i Lars Gyllenstens författarskap = God as proviso : a motif in the writings of Lars Gyllensten Bo Larsson 1990 Svenska
13 "Denna sökande linje med sin grafiska skärpa" - Elisabet Hermodsson och relationen bild - dikt : en essay Inger Björklund 1998 Svenska
14 Dikt och tanke - för fackskolan, social och ekonomisk linje 1967- Svenska
15 Dikt och tanke Åk 2 : för gymnasieskolan, folkhögskolan, vuxenutbildningen - för fackskolan, social och ekonomisk linje 1974 Svenska
16 Dikt och tanke Årskurs 1 - för fackskolan, social och ekonomisk linje 1977 Svenska
17 Dikt och tanke Årskurs 1, Studiehäfte - för fackskolan, social och ekonomisk linje 1977 Svenska
18 Sveriges sjöfartsförbindelser med England och behofvet af en ny svensk linje John Carlbom 1913 Svenska
19 Apologier - en linje i den svenska romanen från August Strindberg till Agnes von Krusenstjerna Anders Öhman 2001 Svenska
20 Företagsekonomi för gymnasieskolans distributions- och kontorslinje samt för tvåårig ekonomisk linje Vivi Brander-Fransson 1971- Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.