Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svensk linje 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 I linje - svensk teckning under hundra år : 3 april - 16 maj 2004 2004 Svenska
2 Samverkan i svensk politik - en redogörelse för socialdemokratins linje i svensk inrikespolitik Per Albin Hansson 1940 Svenska
3 Svensk linje i brytningstid - säkerhetspolitisk orientering efter första världskriget Patric Lindgren 2018 Svenska
4 Svensk lagstiftning och Internet - ett effektivt medel för att begränsa lagöverträdelser på Internet ? = Swedish law and the Internet : an effective means to prevent law violations on the Internet ? Mikael Schou 1996 Svenska
5 Tysk och engelsk linje i svensk andaktslitteratur David Lindquist 1950 Svenska
6 Sveriges sjöfartsförbindelser med England och behofvet af en ny svensk linje John Carlbom 1913 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.