Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tegelbruk 114 träffar

Titel Författare År Språk
1 Två tegelbruk i Vallentuna - Vallentuna tegelbruk och Åby tegelbruk Svante Berg 1996 Svenska
2 Tegelbruk 1987 Svenska
3 En tegelstens historia - bilder och berättelser från Almviks tegelbruk Åsa Frosterud-Jägerhorn 1997 Svenska
4 Kemikaliehanteringen inom byggnadsämnesindustrin D. 1, Tegelbruk - en granskning av metoder och förslag till arbetsmiljöåtgärder Ann-Beth Antonsson 1989 Svenska
5 Björns tegelbruk Henning Johansson 2002 Svenska
6-7 Bjersunds tegelbruk (flera utgåvor) Carl Gustaf Lekholm 2015 Svenska
8 Horns tegelbruk - en bruksanvisning 1993 Svenska
9 När Göta älvdalsleran blev till landshövdingehus - minnen runt ett tegelbruk 1977 Svenska
10 Gunnarps tegelbruk i Tjörnarp - en bok om tegelbruket och restaureringen och bevarandet av ringugnen 1994 Svenska
11 Tegelbruk och kalkugn vid Julita gård - Brick-yard and lime kiln at Julita estate Arne Biörnstad 1975 Svenska
12 Husby tegelbruk - villor vid Mälarens strand : Södermanland, Ytterselö socken, Husby tegelbruk 1:1, RAÄ 317 : arkeologisk utredning : dnr 421-1926-2007 Wivianne Bondesson 2007 Svenska
13 Tegelbruk i Falkenberg Roland Bäckström 1992 Svenska
14 Tegelbruk i Västerbotten Rune Svensk 1985 Svenska
15 Svenska tegelbruk - Utg. af Sveriges tegelindustri fören:s sekreterare G.W:son C- Illustr. Gustaf Wernerson Cronquist 1916 Svenska
16 Svenska tegelbruk Serie A, Fasadtegelbruk - Utg. af Sveriges tegelindustri fören:s sekreterare G. W:son C- Illustr. Gustaf Wernerson Cronquist 1916 Svenska
17 Savikkojen valtias - Jokelan Tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö = Living off clay : The social and physical milieu of a Finnish one-company town Sanna Kaisa Spoof 1997 Finska
18 Tegelbruksarbetare i Sörmland - arbets- och levnadsförhållanden främst vid tegelbruken i Sköldinge och Valla 1985 Svenska
19 Tegelbruk i Sverige - en branschinventering Lars-Eric Olsson 1987 Svenska
20 Förteckning över svenska tegelbruk - indelade länsvis och i bokstavsordning Lauritz Andersson 1928 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.