Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3696 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sosioekonominen asema-luokitus - Klassificering av socioekonomisk ställning = Classification of socio-economic status Ammattiasemaluokitus = Klassificering av yrkesställning = Classification of occupational status Finland 1983 Finska
2 Väestölaskenta 1990 opas Finland 1992 Finska
3 Det 18:e Nordiska statistikermötet i Esbo 1989 - hundraårsjubileum = The Joint Conference of the Nordic Statisticians in Espoo, Finland 1989 Nordiska statistikermötet 1989 : Esbo) 1990 Flerspråkigt verk
4 Some topical methodological problems in official statistics 1980 Engelska
5 Aineellisten varojen luokitukset - kiinteä pääoma, varastovarat, muut aineelliset varat = Klassificeringar av materiella tillgångar : fast kapital, lagerkapital, övriga materiella tillgångar = Classifications of tangible assets : fixed capital, inventories, other tangible assets Finland 1985 Finska
6 Aluetilinpito - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1976 ja 1978 = Regionalräkenskaper : produktionen, sysselsättningen och den inhemska bruttobildningen av fast kapital länsvis åren 1976 och 1978 = Regional accounting : production, employment and gross domestic fixed capital formation by provinces in 1976 and 1978 Finland 1982 Okänt
7-8 Aluetilinpito - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuonna 1980 (flera utgåvor) Finland 1985 Finska
9 Aluetilinpito 1960, 1970 - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuosina 1960 ja 1970 Finland 1975 Finska
10 Aluetilinpito 1973 - tuotanto, työllisyys ja kiinteän pääoman bruttomuodostus lääneittäin vuonna 1973 Finland 1977 Finska
11 Ammattiluokitus 1980 - Yrkesklassificering 1980 = Classification of occupations 1980 Finland 1981 Finska
12 Ammattiluokitus 1987 Finland 1987 Finska
13 Ammattiluokitus 1987, Hakemisto 22.10.1990 Finland 1990 Finska
14 Ammattiluokitus 1987 Liite 1, Hakemisto Finland 1987 Finska
15 Ammattiluokitus 1987 Liite 2, Kolmikielinen tiivistelmä ammattiluokitus 1987:stä Finland 1989 Finska
16 Ammattiluokitus 1987 Liite 3, Muunnosavain ammattiluokitus 1987:stä EY:n ammattiluokitukseen ISCO 88 (COM) ja ILO:n ammattiluokitukseen ISCO-88 Finland 1993 Finska
17 Demografiset ja sosiaaliset perusluokitukset - ikä, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus, uskontokunta Finland 1983 Finska
18 Elinolosuhteet 1950-1975 - tilastotietoja suomalaisten elämisen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä Finland 1977 Finska
19 Finnish survey on relative income differences - a study carried out by the Central statistical office as part of the 1971 household budget survey Finland 1976 Engelska
20 Guide to Finnish statistics Finland 1977 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.