Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Boije 297 träffar

Titel Författare År Språk
181 Tiugunde siette fortsättningen af strödda besvarade lagfrågor, Hvilka, med den vidt lagfarne juridiska facultetens i Upsala samtycke, under Herr Professorens i Svenska och Romerska Lagfarenheten, samt Ledamotens uti Kongl. Vetenskaps Societeten härstädes, Doct. Daniel Solanders inseende, til almänt ompröfvande äro utgifne af Carl Boije, från Fjerdhundra. Uti den större Gustavianska Lärosalen, f. m. Den 5 Decembr. 1781 Daniel D. Solander 1781 Svenska
182 Döden på borggården - en glimt av Västerås slotts historia : arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Västerås slott, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2008 Svenska
183 Ett gravfält från romersk järnålder i Kallhäll - arkeologisk undersökning av fornlämningarna Järfälla 43:1, 43:4 och 452, Lädersättra 1:14, Järfälla socken och kommun, Uppland Kjell Andersson, arkeolog 2011 Svenska
184 Ett vikingatida gravfält vid Järla gård - arkeologisk för- och slutundersökning av del av fornlämning Nacka 82, Sicklaön 143:2, Nacka kommun, Södermanland Kjell Andersson, arkeolog 2008 Svenska
185 Lilla och stora Vika - särskild arkeologisk utredning etapp I och II, inom Stora Vika 6:1, Sorunda socken och Nynäshamns kommun, Södermanland Göran Werthwein 2010 Svenska
186 Äkta liljor Sven Gréen 1980 Svenska
187 Lilla Augustpriset 2006 2006 Svenska
188 Nomenklatur för smidning 1974 Svenska
189 Barn med visuella perceptionssvårigheter - bedömning och behandling på syncentralen Helena Andersson 2008 Svenska
190 Kalvshälla bytomt - arkeologisk undersökning, RAÄ 251:1-2, Säby 3:1, Järfälla socken och kommun, Uppland Kjell Andersson 2010 Svenska
191 Romersk järnålder vid Ista - arkeologisk för- och delundersökning av gravfält RAÄ 467 samt efterundersökning av boplatslämningar RAÄ 476, Ista 2:1 respektive Ista 4:1, Odensala socken, Sigtuna kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska
192 Flora reipublicae popularis Sinicae T. 9:1, Angiospermae. Monocotyledoneae, Graminales, Gramineae (Poaceae) (1) Bambusoideae 1996 Kinesiska
193 Ett dödshus från stridsyxetid - arkeologisk delundersökning av RAÄ 415, ett neolitiskt dödshus med offerplats och en äldre järnåldersboplats samt RAÄ 319:2, en stensträng, Söderby 2:3, Turinge socken, Nykvarns kommun, Södermanland Jonathan Lindström 2000 Svenska
194 Hans Petersson paintings - 1985-1995 Hans Petersson 1996 Engelska
195 Vilda torkade växter - sommarglädje året om Anna-Lisa Stråge 1979 Svenska
196-198 Lasse går i ringen - kortfattad lärobok i sånglekar (flera utgåvor) Finn Svenonius 1954 Svenska
199 Vi lär oss förstå 2, Elevens bok 1978 Svenska
200 En dubbelbegravning på Birka - arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad stensättning på Hemlanden, Raä 118, Björkö 5:1, Adelsö socken, Ekerö kommun, Uppland Kjell Andersson 2000 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.