Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
181 Bra dricksvatten - inte en självklarhet Christina Nordensten cop. 2004 Svenska
182 Protocol for proficiency testing programme - (policy, organisation and statistics) : chemistry series: nutritional components in food, trace elements in food 2002 Engelska
183 Pröva med att öva! - handledning och scenarier för kommunal dricksvattenförsörjning : arbetshandling 2002 Svenska
184 Påverkar kostbudskapen energianvändningen i samhället? - rapport 2004 Svenska
185 Riksmaten - vuxna 2010-11 - Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige 2012 Svenska
186 Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2004 Svenska
187 Översättning (2005-02-01) av Codex dokument om allmänna principer för livsmedelshygien inklusive HACCP 2005 Svenska
188 Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan 2007-2009 : information från Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Djurskyddsmyndigheten, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen samt Sveriges kommuner och landsting 2006 Svenska
189 Proficiency test 4, 2002 - incurred and spiked residues of pesticides in an organge homogenate final report 2002 Engelska
190 Bra mat i skolan - råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem 2013 Svenska
191 5th European Pesticide Residues Workshop Pesticides in Food and Drink - book of abstracts : EPRW 2004 : June 13-16, 2004 Stockholm, Sweden European Pesticide Residues Workshop Pesticides in Food and Drink 2004 Engelska
192 Att anlägga egen brunn för bra disksvatten december 2014 Svenska
193 Bakom våra råd om bra matvanor cop. 2013 Svenska
194 Beredskapsplanering för dricksvatten 2008 cop. 2008 Svenska
195 Bra mat för barn - mellan ett och två år mars 2017 Svenska
196-198 Bra mat för spädbarn - under ett år (flera utgåvor) cop. 2011 Svenska
199 Good school meals - guidelines for primary schools, secondary schools and youth recreation centres 2013 Engelska
200 Bra mat på jobbet - råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar 2007 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.