Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: sundius 209 träffar

Titel Författare År Språk
181 Specimen academicum, de allegorica mortis repræsentatione, quod ... publico examini subjiciunt mag. Nicolaus Nordlöf ... et Olavus Sundius, Helsingi. In audit. Gust. maj. d. 10 Junii 1790 Nils Nordlöf 1790 Latin
182 Disputatio physica de somno et vigilia itemque de somniis, quam ... praeside ... M. Isaco Istmenio ... Ingenii excolendi gratia publicae censurae submittit ad diem 12. Maij 1655. Nicolaus J. Sundius Isaacus Jacobi Isthmenius 1655 Latin
183 Systemate mundi Democriteo dissertatio inauguralis quam ... sub praesidio ... M. Magni Celsii, ... puclico examini subjiciet ... Andreas A. Sundius. In auditorio Gustaviano majori die Septemb. Anni 1674. Horis ante meridiem consvetis Magnus Celsius 1674 Latin
184 Himmelens frälste inwånare. Christelig lik-predikan, öfwer ... Maria Christina Thulin, född Sundius, hållen i Alrums kyrcka, den 8 sept. 1820, af Anders Hylander ... Lund, 1821. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Anders Hylander 1821 Svenska
185 Disputatio physica de jgne, quam ... praeside ... M. Petro Aurivillio ... publico eruditorum examini submittet Andreas A. Sundius ... ad diem 7 Maii Anno 1673. in auditor: veteri majori horis ante meridiem consvetis Petrus Aurivillius 1673 Latin
186 Disputatio physica de anima vegetativa, quam ... sub directione ... M. Petri Erici Liung ... ingenij unicè excolendi ergo, publico examini submittit Johannes Laurentii Sundius, uplandus. In auditorio vet. maj. anno 1650 d Petrus Erici Liungh 1650 Latin
187 Dissertationem, de religionis in Svecia controversiis quibusdam recentioribus, cons. ampliss. ord. phil. Ups. præside mag. Erico M. Fant ... publice pro gradu proponit Olavus Sundius, Helsingus. In aud. Gust. maj. d. 2 Apr. 1794 Eric Michael Fant 1794 Latin
188 Dissertatio theologica, de secta Hernhutiana, errorum, circa principium cognoscendi theologiæ, merito suspecta: quam ... præside ... dn. Engelberto Halenio ... publico examini modeste offert Petrus Ol. Sundius, Helsingus. In aud. Car. maj. d. III. nov. an. MDCCLIII Engelbert Halenius 1753 Latin
189 Dissertatio logica de circulo vitioso, quam ex consensu amplissimi Collegii Philos. in illustri Acad. Upsal. sub præsidio ... Erici Alstrin, ... publico examini modeste submittit ... Johannes Sundius, Jemtius. in audit. Gust. maj. d. XIV. Junii anni MDCCXXVI Eric Alstrin 1726 Latin
190 Surinamensia Grilliana cum consensu ampliss. Facult. Med. in Regia Academia Upsaliensi, præside ... D:n. Doct. Carolo Linnæo ... speciminis academici loco curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius Nic. Fil. Stockholmiensis. In audit. Carol. Maj. d. XVIII. Junii, anni MDCCXLIIX Carl von Linné 1748 Latin
191 Dissertatio academica de ortu et caussis idololatriæ, quam, suffragante ampliss. Senatu Philosoph. in Regia Upsal. Academica, præside ... Laurentio Arrhenio, ... ad publicum examen modeste defert Ericus A. Sundius, Sudermannus. in aud. Gustav. maj. die XXIX. Octob. anni M DCC XXIX Lars Arrhenius 1729 Latin
192 Dissertatio gradualis mala et incommoda occasionalismi sistens, quam, consens. ampliss. facult. philosoph. in regio ad Salam athenæo, præside ... Nicolao Wallerio ... publico examini submittit Petrus Ol. Sundius, Helsingus. In aud. Car. maj. XItomrum Dec. an. MDCCLIV. H. a. m. s Nils Wallerius 1754 Latin
193 L. Paulini Gothi, Thesaurus catecheticus tàm theoreticus, quàm practicus. Thet är, Gyldene clenodium, thervtinnan catechismi, bådhe läras och öfningz grundtligha förklarning ... författas Laurentius Paulinus Gothus 1631 Svenska
194 Kazarisk uppslagsbok, Manligt exemplar - lexikonroman i 100 000 ord. Elektronisk resurs Milorad Pavić 2005 Svenska
195-196 Kazarisk uppslagsbok, Kvinnligt exemplar - lexikonroman i 100 000 ord. Elektronisk resurs (flera utgåvor) Milorad Pavic 2005 Svenska
197 Dissertatio medica de epilepsia infantili quam ... præside ... Dn. Doct. Nicolao Rosén S:æ R:æ M:tis Archiatro ... d. XXVIII Septembr. anni MDCCLIV horis ante et post meridiem solitis in auditorio Carolino Majori pro obtinendis doctoris medici honoribus publice defendet Petrus Sundius Nic. Fil. Stockholmiensis stipendiar. Wredianus ac R. A. S. adscript Nils Rosén von Rosenstein 1754 Latin
198 Biblia, thet är: all then helga skrift, på swensko. Med stora kyrko-bibelen, til summarier, concordantier, anmärkningar, register, biblisk tideräkning m.m. jämförd och öfwerensstämmande 1794 Svenska
199 Guds nåde-rikes andeliga nattward, eller Upbyggelig betraktelse öfwer psalm. Davids 22. v. 27. De elände skola äta, at the mätte warda. Öfwersätning. Tredje och förbätrade uplagan. Lund 1793. Trykt hos prof. Joh. Lundblad 1793 Svenska
200 Kort, men nödig underrättelse för den, som tänker begå den heliga nattwarden, som innehåller: 1. Själa-prof, hwarefter en människa kan pröfwa och finna sit själa-tilstånd. 2. Underwisning om en sann omwändelse. 3. Huru en människa bör - skicka sig wid nattwardens begående, samt hwad nåd och salighets-skatter, hon får uti den samma. 4. Huru en människa bör upföra sig, under dageliga tilwäxandet i nåden; med bifogade korta hjertesuckningar eller böner. Författad och utgifwen : af Nils Hamnerin. Tredje uplagan. Götheborg, tryckt hos Lars Wahlström. 1787 Nils Hamnerin 1787 Svenska

Förra sidan 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.