Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jacob Fredrik Neikter 326 träffar

Titel Författare År Språk
201 Dissertatio academica, de efficacia climatum ad variam gentium indolem, præcipue ingenia et mores. Cujus partem octavam, venia ampl. facult. philos. Ups. Præside mag. Jac. Fred. Neikter,... Publico proponit examini Nathanaël Kinmanson, ... In audit. Gust. maj. d. XIII Maji MDCCXCI. H. a. m. s d. 8 Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
202 Dissertatio academica de gente antiqua Troll Jacob Fredrik Neikter 1793-1799 Latin
203 Dissertatio academica de gente antiqua Troll. Cujus sectionem quartam approb. ampliss. fac. phil. Ups. praeside mag. Jac. Fr. Neikter ... publico examini defert Laurentius Janzon, Ostrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXVIII Maji MDCCXCVI. h. p. m. s D. 4 Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
204 Dissertatio academica de gente antiqua Troll. Cujus sectionem qvintam approb. ampliss. fac. phil. Ups. praeside Mag. Jac. Fr. Neikter ... publico examini defert Mathias Rudolphus Norelius ... In audit. Gust. d. XXIII Nov. MDCCXCVI. H. A. M. S D. 5 Jacob Fredrik Neikter 1796 Latin
205 Dissertatio academica de gente antiqua Troll. Cujus sectionem sextam approb. ampliss. fac. phil. Ups. præside Mag. Jac. Fr. Neikter ... publico examini defert. Andreas Eriksson, Wermelandus. In audit. Gust. d. XX Martii MDCCXCIX. H. A. M. S D. 6 Jacob Fredrik Neikter 1799 Latin
206 Dissertatio academica de gente antiqua Troll. Cujus sectionem tertiam, approb. ampliss. fac. phil. Ups. praeside mag. Jac. Fr. Neikter ... publicae censurae submittit Ericus Wilhelmus Kihlman, Vestmannus. In audit. Gust. maj. die XXIX Jun. MDCCXCIII. H. A. M. S D. 3 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
207 Dissertatio academica de gente antiqva Troll. Cujus partem priorem consens. ampliss. ord. phil. Ups. praeside mag. Jac. Fredr. Neikter ... publico examini defert Reinholdus Lindforss, Westmannus. In audit. Gust. maj. d. V Junii MDCCXCIII. H. A. M. S D. 1 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
208 Dissertatio academica de gente antiqva Troll. Cujus sectionem secundam, consens. ampl. ord. phil. Upsal. praeside mag. Jac. Fred. Neikter ... publico examini defert Enochus Johannes Söderquist, Vestmannus. In audit. Gust. maj. d. XXVI Junii MDCCXCIII D. 2 Jacob Fredrik Neikter 1793 Latin
209 Dissertatio academica, de jure principum belligerantium merces et naviga neutralium vel pacatarum gentium intercipiendi, cujus sectionem priorem, ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... publico examini sistit Samuel Colliander, stip. Kåhr. Smolandus. In audit. Gustav. majori, die XV Dec. MDCCLXXXVII. h. a. m. s D. 1 Jacob Fredrik Neikter 1787 Latin
210 Dissertatio academica, de jure principum belligerantium merces et naviga neutralium vel pacatarum gentium intercipiendi, cujus sectionem posteriorem, ... præside mag. Jac. Fred. Neikter, ... pro gradu philosophico publico examini sistit Samuel Colliander, stip. Kåhr. Smolandus. In audit. ecclesiast. die I Jun. MDCCXCI. h. a. m. s D. 2 Jacob Fredrik Neikter 1791 Latin
211 Dissertatio academica, de natura et indole scientiæ, quæ historia hominis incribitur. Cujus partis posterioris sectionem priorem, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Johannes Fridericus Widmark, Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XXI Maji MDCCXCIV. H. C p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1794 Latin
212 Dissertatio academica, de natura et indole scientiæ, quæ historia hominis incribitur. Cujus partem priorem, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... examini publico proponit Johannes Fridericus Widmark, Nericius. In Audit. Gust. Maj. d. XI. Decembr. MDCCXC. H. C p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1790 Latin
213 Dissertatio academica de nexu inter vitam familiarem et opiniones gentium, cujus partem primam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publico defert examini Marcus Wallenberg Ostrogothus die XVII Junii MDCCXCV. L. et H. S p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin
214 Dissertatio academica de nexu inter vitam familiarem et opiniones gentium, cujus partem secundam, ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... pro gradu philosophico p. p. Marcus Wallenberg, Juris Utr. Candid. Ostrogothus. Die XIII Maji MDCCXCVII p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
215 Dissertatio academica de philosophis calumnia lacessitis. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter ... pro gradu p. p. Andreas Jac. Schultzberg, stip. Ters. Westmannus. In Audit. Gust. maj. d. 27 maji 1797. H. A. M. S p. 1 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
216 Dissertatio academica de philosophis calumnia lacessitis. Quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter ... pro gradu p. p. Johannes Christ. Köppen, V. D. M. Stip. Danckwardt. Dalekarlus. In Audit. Gust. Maj. d. 27 Maji 1797. H. P. M. S p. 2 Jacob Fredrik Neikter 1797 Latin
217 Dissertatio academica de pluviis lapidosis quam ... præside Mag. Jac. F. Neikter, ... pro gradu philosophico exhibet Laur. Wilh. Zethelius Stockholmiensis. In Audit. Gust. Maj. die XIV Maji MDCCC Jacob Fredrik Neikter 1800 Latin
218 Dissertatio academica de pugnis prodigiosis in coelo præcipue visis. Sectio posterior, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... examini modeste offert Stip. Burmeist. Laurentius Bacherus, Gothlandus. In Audit. Gust. Maj. d. 23 Dec. 1789. H. P. M. S sect. 2 Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
219 Dissertatio academica de pugnis prodigiosis in coelo præcipue visis. Sectio prior, quam ... præside Mag. Jac. Fr. Neikter, ... examini modeste offert Martinus Berg Gothlandus. In Audit. Gust. Maj. d. 23 Dec. 1789. H. A. M. S sect. 1 Jacob Fredrik Neikter 1789 Latin
220 Dissertatio academica de rigidiore, medio ævo in terris borealibus, hyeme. Quam, ... præside, Mag. Jac. Fr. Neikter, ... publicæ disquisitioni subjicit Johannes Dan. Hejser, Ostrogothus. In Audit. Gust. Maj. D. XVI Dec. MDCCXCV. L. et H. S Jacob Fredrik Neikter 1795 Latin

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.