Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
201 Feeding your baby - advices and inspiration for parents Åsa Brugård Konde 2005 Engelska
202 Dricksvatten - frågor och svar 1999 Svenska
203 Speciell patologi Anders Edlund 2003 Svenska
204 Find your way - to eat greener, not too much and be active 2015 Engelska
205 Förebyggande åtgärder och hantering av akuta incidenter på dricksvattenområdet - handbok med checklistor och hänvisningar till publicerade rapporter cop. 2000 Svenska
206 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (SLVFS 1996:32) om slakt av tamboskap och hägnat vilt - beslutade den 17 maj 2002 2002 Svenska
207-208 Genomförande av offentliga kontroller vid slakt av tama hov- och klövdjur - vägledning (flera utgåvor) 2009 Svenska
209 Handbok i krishantering - för företag i livsmedelsbranschen cop. 2011 Svenska
210 Hej skolmat! - ett kostnadsfritt läromedel som doftar, smakar och ger intryck! : fjorton ämnesövergripande lektionsförslag och lärarhandledningar där skolmåltiden utgör själva läromedelt : på tema maten i våra liv, hälsa och miljö : samtliga övningar är kopplade till centralt innehåll och kunskapsmål i Lgr 11 2015 Svenska
211 Krishantering för dricksvatten cop. 2005 Svenska
212 Livsmedelsförsörjning i ett krisperspektiv Johan Lindgren cop. 2011 Svenska
213-214 Livsmedelsallergier och överkänslighet (flera utgåvor) 2013 Svenska
215 Livsmedelsverkets faktalåda om livsmedelsburna hälsofaror 2004 Svenska
216 Livsmedelsverkets föreskrifter om bekämpningsmedelsrester 2001 Svenska
217 Livsmedelsverkets föreskrifter om bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2004 Svenska
218 Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2003 Svenska
219 Livsmedelsverkets föreskrifter om slakt av tamboskap och hägnat vilt 1996 Svenska
220 Biogena aminer Ingrid Malmheden Yman cop. 2010 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.