Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Köksväxtodling 260 träffar

Titel Författare År Språk
241 Der Gemüsebau - AQnleitung zum Gebrauche an Lehranstalten zum Selbstunterricht B. von Uslar 1880 Tyska
242 Försök till ekonomisk cateches för blifvande husmödrar eller Handbok vid en ung qvinnas sjelfprövning, innan hon inträder i ägtenskap Ludvig Zaar 1831 Svenska
243 Dala-hemmens trädgårdsbok - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering m. m Harald Åkerstein 1917 Svenska
244 Trädgårdsskötsel - fullständig anvisning i frukt- och köksväxtodling, blomsterskötsel i växthus och boningsrum, trädgårdsanläggningskonst m. m Daniel Müller 1888 Svenska
245 Herbs and herb gardens Jill Davies 1992 Engelska
246 Grönsaker från svunnen tid Rolf Königsson 1980 Svenska
247 Vi odlade till husbehov Lena Nygårds 2005 Svenska
248 Kulturarvsväxter för framtidens mångfald - köksväxter i Nationella genbanken Else-Marie Strese 2018 Svenska
249 "Pris på högsta ärtan" - om Jordbrukande-Ungdomens Förbund och dess betydelse för landsbygdens ungdom och för det växande intresset för köksväxtodling Lena Nygårds 2005 Svenska
250 Morotsodlingen i Stora Mellösa Åke Barklund 1966 Svenska
251 Vegetable gardening in the Caribbean area Harold F. Winters 1967 Engelska
252 Hemmets trädgårdsbok - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering och vård m.m. : efter nyaste källor och praktiska rön Harald Åkerstein 1918 Svenska
253 Trädgårdsbok för folk- och fortsättningsskolan samt hemmet - kortfattad handledning i köksväxtodling jämte anvisningar för träds och buskars plantering och vård m.m., efter nyaste källor och praktiska rön Harald Åkerstein 1932 Svenska
254 Charleston Kedding - a history of kitchen gardening Susan Campbell 1996 Engelska
255 Horticulture 1830 Engelska
256 Odling av tomat i växthus - kompendium Gunnar Erlandsson 1984 Svenska
257 Nitrat och grönsaker Torsten Nilsson 1983 Svenska
258 Blommorna vid hemmet - handledning i odling av trädgårdens prydnadsväxter Arvid Nilsson 1935 Svenska
259 Grönsaksodling : Enkelt, ekologiskt & gott Lena Israelsson nnnn Svenska
260 Handbok för köksträdgården. - odla grönsaker, kryddor och bär Lena Israelsson 2018 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.