Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: till allmänheten om 386 träffar

Titel Författare År Språk
241 Djävulsstjärnan Jo Nesbø nnnn Svenska
242 … får leken tåla M. J Arlidge nnnn Svenska
243 Enskildas ansvar vid allvarliga olyckor och kriser - Det offentligas syn och den enskildes agerande Viktoria Asp 2014 Svenska
244 Nationellt tillsynsprojektom hantering avväxtskyddsmedel på golfbanor 2019 Svenska
245 Bokslut för hjälminitiativets arbete i Stockholms län 1992-1999 2001 Svenska
246 Måluppfyllelse, medborgarinflytande och social hållbarhet i stadsdelsutvececklingsprojekt - en forskningsöversikt Dick Magnusson 2015 Svenska
247 Miljööversikt - havets tillstånd i Kvarkenområdet Anneli Sedin 2002 Svenska
248 Vägledning för kommunal viltförvaltning Sofia Sollenberg 2016-10-31 Svenska
249 Rättstillämpningen inom äldre- och handikappomsorgen Madelaine Bäckström 1991 Svenska
250 Islamismen i Sverige - Muslimska brödraskapet Johan Westerholm 2020 Svenska
251 Socialens journaler Maj Blomqvist 2014 Svenska
252 404. - utflykter i glömskans landskap Lars Ilshammar 2005 Svenska
253 Årsrapport för 2014, Informationscentralen för Egentliga Östersjön Sture Nellbring 2015 Svenska
254 Hälsoboken på apotek och vårdcentral - exempel på hur apoteks- och vårdpersonal använt och uppfattat landstingets Hälsobok Maria Danielsson 1987 Svenska
255 Sommenrödning - En kartläggning av rödingens lekområden 2006 och 2008 2010 Svenska
256 Framtidens skadeplats: Förväntningar, farhågor och utvecklingsbehov - Resultat av en fokusgrupp inom kommunal räddningstjänst Rebecca Stenberg 2018 Svenska
257 Diagnos: Mördad - Gul ondska Peter Gissy 2014 Svenska
258 La Commission européenne et ses pratiques communicatives - Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse Maria Lindholm 2007 Franska
259 Mordvittnets häxkittel Diverse nnnn Svenska
260 Mörkertal i viltolycksstatistiken - resultat från enkätundersökning och analyser av olycksdata Seiler Andreas 2017 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.