Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl von Linné 2352 träffar

Titel Författare År Språk
261 Vernatio arborum, quam, consent. ampliss. Facult. Medica, in Regia Academia Upsaliensi, sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publico examini submittit, Haraldus Barck, Smolandus. In audit. Carol. Maj. d. V. Maji, ann. MDCCLIII. H. A. M. S Carl von Linné 1753 Latin
262 Vires plantarum, dissertatione academica ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... examini publico subjectæ a Friderico Hasselquist, O-gotho ... In auditor. Gustaviano, die Junii anni MDCCXLVII. Horis ante meridiem solitis Carl von Linné 1747 Latin
263 Nomenclator botanicus sistens omnes plantas in Caroli a Linné speciebus plantarum a Carolo Ludovico Willdenowio enumeratas. Editio altera. Curavit L. F. V. comes Henckel a Donnersmarck Leo Felix Victor Henckel von Donnersmarck 1821 Latin
264 Aanwijzingen voor Bezoekers van de Tentoonstelling von Linneana, in Nederland aanwezig, Amsterdam 10-14 Januari 1878 1878. Nederländska
265 L' Académie des sciences de l'Institut de Franc à l'Université royale d'Upsal 1907 Franska
266-267 Dissertatio de usu Linnææ medico quam, venia exper. Fac. Med. Ups. praeside Joh. Gust. Acrel, ... pro gradu doctoris publico subjicit examini Johannes Daniel Lundmark, ... in audit. Gust. maj. d. Junii MDCCLXXXVIII. Horis a. et post meridiem solitis (flera utgåvor) Johan Gustaf Acrel 1788 Latin
268 Adresse der Königlich Preussichen Akademie der Wissenschaften zur Zweihundertjahrfeier des Geburtstages von Karl von Linné am 23. - 25 Mai 1907 1907 Tyska
269 Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1743. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 15 3/8 grad. öster om parisiska observatorium; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter; efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Stockholm, tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1742 Svenska
270 Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1744. Til Stockholms-horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr om æquatoren eller linien, och 1 2/5 tids min. öster om Upsala-observatorium; tillika med med. professor. herr - d:r Linnæi anmärkningar om inländska wäxter; efter förra hypotheses inrättad af Olav Petr. Hiorter ... Stockholm, tryckt hos kongl. boktr. i stor-förstend. Finland sal. Henr. Christopher Merckells enkia 1743 Svenska
271 Almanach för året efter wår frälsares Christi födelse, 1749. Til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 1 1/2 tids min. öster om Upsala observatorium. Utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie. Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1748 Svenska
272-273 Dissertatio gradualis, amictum et victum Johannis Baptistæ exhibens; quam ... præside ... Johanne J. Amnell ... publice defendet Johannes Sv. Flodman, Nericius. In acroat. Carol. maj. d. XVII Maji, anno MDCCLV. H. A. M. S (flera utgåvor) Johannes J. Amnell 1755 Latin
274 Miscellaneous tracts relating to natural history, husbandry, and physick 1759 Engelska
275 Linné om den kulliga nötboskapen - ett bidrag till frågan om den kulliga och behornade nötboskapens fylogenesis E. O. Arenander 1919 Svenska
276 Petri Artedi ... ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica. Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. Posthuma vindicavit, recognovit, coapatavit & editit Carolus Linnæus Petrus Artedi 1738 Latin
277 Petri Artedi Ichtyologica sive opera omnia de piscibus scilicet: bibliotheca ichthyologica. Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum Omnia in hoc genere perfectoria quam antea Ulla Petrus Artedi 1738 Latin
278 Systême naturel du regne animal, par classes, familles ou ordres, genres et especes. Avec une notice de tous les animaux; les noms grecs, latins, & vulgaires, que les naturalistes leur ont donnés; les citations des auteurs qui en ont écrit; une table pour chaque classe, qui désigne la famille ou l'ordre, le genre & l'espece, de chaque animal. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. Tome premier François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois 1754 Franska
279 Systême naturel du regne animal, par classes, familles ou ordres, genres et especes. Avec une notice de tous les animaux; les noms grecs, latins, & vulgaires, que les naturalistes leur ont donnés; les citations des auteurs qui en ont écrit; une table pour chaque classe, qui désigne la famille ou l'ordre, le genre & l'espece, de chaque animal. Ouvrage enrichi de figures en taille-douce. Tome second François-Alexandre Aubert de La Chesnaye Des Bois 1754 Franska
280 Korte inleiding tot de kruitkunde van Philip Miller, ... uit het engelisch vertaald en het kruidkundig samenstel van den ridder Linnæus uitgebreid en verklaart, in eene verhandeling over de voortteeling der dieren en planten; briefswyse opgesteld, door Job Baster ... Tweede druk, met plaaten. Vermeerderd en verbeterd Job Baster 1772 Nederländska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.