Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1063 träffar

Titel Författare År Språk
281 Analyses of pesticides in fruit and vegetables using LC-MS Boris Vlaemynck 2004 Engelska
282 Vägledning för systemtillsyn av livsmedelsanläggningar 2004 Svenska
283 Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 2003 Svenska
284 Dricksvattenproducenters tillgång till reservel och förmåga till nödvattenförsörjning - en lägesbedömning och jämförelse mellan ett urval små, mellanstora och stora producenter Håkan Wahren 2005 Svenska
285 Övningshandbok för dricksvattenproducenter 2007 Svenska
286 Svinnreducerande åtgärder i butik - effekter på kvantitet, ekonomi och klimatpåverkan Mattias Eriksson 2013 Svenska
287 Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg - branschriktlinje för god hygienpraxis och för tillämpning av HACCP-principerna enligt förordning (EG) nr 852/2004 Ulla Lantz 2009 Svenska
288 Acrylamide - its toxicity and formation in baked potatoes Lena Enlund 2003 Engelska
289 The acrylamide intake via some common baby food for children in Sweden during their first year of life Petra Fohgelberg 2005 Engelska
290 Incurred and spiked residues of pesticides in an iceberg lettuce homogenate - proficiency test 5, 2003 : final report 2003 Engelska
291 Livsmedel och hälsopåståenden - för vem? - dokumentation, utvärdering, marknadsföring 22-23 oktober 2003 i Uppsala : abstract book 2003 Svenska
292 Acrylamide in pommes frites & pommes stripes Tove Malmros 2003 Engelska
293 Instructions for the National Food Administration (2002) 2002 Engelska
294 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 Hanna Eneroth 2014 Svenska
295 Mat för spädbarn - råd och inspiration till föräldrar Åsa Brugård Konde 2004 Svenska
296 På väg mot miljöanpassade kostråd - vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd Elektronisk resurs Charlotte Lagerberg Fogelberg 2008 Svenska
297 Vad görs åt matsvinnet? - data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna Charlotte Lagerberg Fogelberg 2014 Svenska
298 Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States - SCOOP, Scientific Co-operation on Questions Relating to Food : task 3.2.11 : final report 2004 2004 Svenska
299 De svenska näringsrekommendationerna översatta till livsmedel - underlag till generella råd på livsmedels- och måltidsnivå för friska vuxna Heléne Enghardt Barbieri 2003 Svenska
300 Bra mat för barn - mellan ett och två år cop. 2011 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.