Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1025 träffar

Titel Författare År Språk
281 Livsmedel och hälsopåståenden - för vem? - dokumentation, utvärdering, marknadsföring 22-23 oktober 2003 i Uppsala : abstract book 2003 Svenska
282 Acrylamide in pommes frites & pommes stripes Tove Malmros 2003 Engelska
283 Instructions for the National Food Administration (2002) 2002 Engelska
284 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 Hanna Eneroth 2014 Svenska
285 Mat för spädbarn - råd och inspiration till föräldrar Åsa Brugård Konde 2004 Svenska
286 På väg mot miljöanpassade kostråd - vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd Elektronisk resurs Charlotte Lagerberg Fogelberg 2008 Svenska
287 Vad görs åt matsvinnet? - data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna Charlotte Lagerberg Fogelberg 2014 Svenska
288 Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States - SCOOP, Scientific Co-operation on Questions Relating to Food : task 3.2.11 : final report 2004 2004 Svenska
289 De svenska näringsrekommendationerna översatta till livsmedel - underlag till generella råd på livsmedels- och måltidsnivå för friska vuxna Heléne Enghardt Barbieri 2003 Svenska
290 Bra mat för barn - mellan ett och två år cop. 2011 Svenska
291 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder Rikard Dryselius 2012 Svenska
292 Food decree (1982) 1982 Engelska
293 Food decree (2002) 2002 Engelska
294 Instructions for the National Food Administration (1982) 1982 Engelska
295 Instructions for the National Food Administration (1994) 1994 Engelska
296 Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna få på matsvinnet? Sara Jensen 2013 Svenska
297 Kontroll av "fri-från" påståenden på bageriprodukter 2004 Svenska
298 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil gris Mats Lindblad 2006 Svenska
299 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 2003 Svenska
300 Risk profile - virus in food and drinking water in Sweden : Norovirus and Hepatitis A virus Flemming Lund 2004 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.