Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1037 träffar

Titel Författare År Språk
281 Acrylamide - its toxicity and formation in baked potatoes Lena Enlund 2003 Engelska
282 The acrylamide intake via some common baby food for children in Sweden during their first year of life Petra Fohgelberg 2005 Engelska
283 Incurred and spiked residues of pesticides in an iceberg lettuce homogenate - proficiency test 5, 2003 : final report 2003 Engelska
284 Livsmedel och hälsopåståenden - för vem? - dokumentation, utvärdering, marknadsföring 22-23 oktober 2003 i Uppsala : abstract book 2003 Svenska
285 Acrylamide in pommes frites & pommes stripes Tove Malmros 2003 Engelska
286 Instructions for the National Food Administration (2002) 2002 Engelska
287 Bra livsmedelsval baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012 Hanna Eneroth 2014 Svenska
288 Mat för spädbarn - råd och inspiration till föräldrar Åsa Brugård Konde 2004 Svenska
289 På väg mot miljöanpassade kostråd - vetenskapligt underlag inför miljökonsekvensanalysen av Livsmedelsverkets kostråd Elektronisk resurs Charlotte Lagerberg Fogelberg 2008 Svenska
290 Vad görs åt matsvinnet? - data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna Charlotte Lagerberg Fogelberg 2014 Svenska
291 Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States - SCOOP, Scientific Co-operation on Questions Relating to Food : task 3.2.11 : final report 2004 2004 Svenska
292 De svenska näringsrekommendationerna översatta till livsmedel - underlag till generella råd på livsmedels- och måltidsnivå för friska vuxna Heléne Enghardt Barbieri 2003 Svenska
293 Bra mat för barn - mellan ett och två år cop. 2011 Svenska
294 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder Rikard Dryselius 2012 Svenska
295 Food decree (1982) 1982 Engelska
296 Food decree (2002) 2002 Engelska
297 Instructions for the National Food Administration (1982) 1982 Engelska
298 Instructions for the National Food Administration (1994) 1994 Engelska
299 Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna få på matsvinnet? Sara Jensen 2013 Svenska
300 Kontroll av "fri-från" påståenden på bageriprodukter 2004 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.