Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1015 träffar

Titel Författare År Språk
281 Svensk zoonosrapport 2005 - förekomst av zoonoser och zoonotiska agens hos människor, livsmedel, foder och djur 2006 Svenska
282 Vad görs åt matsvinnet? - data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna Charlotte Lagerberg Fogelberg 2014 Svenska
283 Assessment of the dietary exposure to arsenic, cadmium, lead and mercury of the population of the EU Member States - SCOOP, Scientific Co-operation on Questions Relating to Food : task 3.2.11 : final report 2004 2004 Svenska
284 De svenska näringsrekommendationerna översatta till livsmedel - underlag till generella råd på livsmedels- och måltidsnivå för friska vuxna Heléne Enghardt Barbieri 2003 Svenska
285 Svenska barns matvanor 2003 - resultat från enkätfrågor Wulf Becker 2006 Svenska
286 Bra mat för barn - mellan ett och två år cop. 2011 Svenska
287 Campylobacter i kött och vatten - kartläggning av campylobacter i rått kött och råvatten till dricksvatten i Sverige år 2000 2002 Svenska
288 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder Rikard Dryselius 2012 Svenska
289 Food decree (1982) 1982 Engelska
290 Food decree (2002) 2002 Engelska
291 Instructions for the National Food Administration (1982) 1982 Engelska
292 Instructions for the National Food Administration (1994) 1994 Engelska
293 Du blir var du äter - studie om hur den socioekonomiska vardagsmiljön påverkar barns förhållningssätt till mat Martin Jansson 2004 Svenska
294 Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan kunna få på matsvinnet? Sara Jensen 2013 Svenska
295 Kontroll av "fri-från" påståenden på bageriprodukter 2004 Svenska
296 Kartläggning av mikroorganismer på slaktkroppar - mikroprofil gris Mats Lindblad 2006 Svenska
297 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser 2003 Svenska
298 Risk profile - virus in food and drinking water in Sweden : Norovirus and Hepatitis A virus Flemming Lund 2004 Engelska
299 Mikrobiologiska dricksvattenrisker - behovsanalys för svensk dricksvattenförsörjning : sammanställning av intervjuer och workshop 2013 Svenska
300 Mikrobiologiska risker vid dricksvattendistribution - översikt av händelser, diftstörningar, problem och rutiner 2013 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.