Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Saco 524 träffar

Titel Författare År Språk
281 Kongress '85 2, Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 1982 Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
282 Kongress '85 3, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning 1983 Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
283 Kongress '85 4, Verksamhetsberättelse 1984, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning, förslag till reglementen för reservfond och dispositionsfond Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
284 Kongress '85 5, Förslag till datapolitiskt handlingsprogram, inkomstpolitiskt program, studiesocialt program, reviderat handlingsprogram i arbetsmiljöfrågor Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
285 Kongress '85 6, Förslag till handlingsprogram i pensions- och äldrefrågor Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
286 Kongress '85 8, Motioner Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
287 Kongress '85 9, Styrelsens yttranden över motioner Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
288 Forskarnas utbildning och karriär 1966 Svenska
289 Åtta kvinnor om det nya Europa - framtidens EU : tankar om arbete, utbildning och demokrati 2004 Svenska
290-291 Arbete utomlands (flera utgåvor) 1973 Svenska
292 Den nya lönebildningen - en forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker Lena Granqvist 2004 Svenska
293 Eurons frågor Gunnar Wetterberg 2003 Svenska
294 Kvinnligt och manligt. Löner och löneskillnader bland akademiker i kommunal tjänst 1991 1993 Svenska
295 Riskerar Sverige en kompetensdränering? - om utlandsarbete och rörlighet bland unga akademiker : en rapport från Pensionsforum, Industriförbundet och SACO 2000 Svenska
296 Chefstillsättning i staten Per Molander cop. 2006 Svenska
297 Kongress 89 Centralorganisationen SACO/SR 1989 Svenska
298 Akademikers arbetsvillkor - jämförelser mellan SACO-förbunden Bernarda Cocke-Spalloni 1992 Svenska
299 Facket som inte vill vara motpart - en ideologikritisk studie av Saco-S Owe L. Johansson 2016 Svenska
300 På vetenskaplig grund - ett debattinlägg om det svenska högskolesystemet från SACO/SR Ulf Heyman 1989 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.