Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Saco 528 träffar

Titel Författare År Språk
281 Världsklassen - SACOs program för en svensk skola av världklass ca 1995 Svenska
282 Kundperspektiv på Arbetsförmedlingen - 60 arbetssökande akademikers syn på Arbetsförmedlingen Ossian Wennström 2005 Svenska
283 Cheferna - en svensk kulturtillgång Gunnar Wetterberg 2012 Svenska
284 Ny kurs för gymnasiet och högskolan Gunnar Wetterberg cop. 2006 Svenska
285 Kongress '85 1, Praktiska anvisningar, mötespresidium, föredragningslista, arbetsordning Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
286 Kongress '85 2, Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning 1982 Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
287 Kongress '85 3, Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning 1983 Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
288 Kongress '85 4, Verksamhetsberättelse 1984, verksamhetsplan, ekonomisk redovisning, förslag till reglementen för reservfond och dispositionsfond Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
289 Kongress '85 5, Förslag till datapolitiskt handlingsprogram, inkomstpolitiskt program, studiesocialt program, reviderat handlingsprogram i arbetsmiljöfrågor Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
290 Kongress '85 6, Förslag till handlingsprogram i pensions- och äldrefrågor Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
291 Kongress '85 8, Motioner Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
292 Kongress '85 9, Styrelsens yttranden över motioner Centralorganisationen SACO/SR 1985 Svenska
293 Forskarnas utbildning och karriär 1966 Svenska
294 Åtta kvinnor om det nya Europa - framtidens EU : tankar om arbete, utbildning och demokrati 2004 Svenska
295 Arbete utomlands 1971 Svenska
296 Den nya lönebildningen - en forskningsöversikt och analys av lönebildningen för akademiker Lena Granqvist 2004 Svenska
297 Eurons frågor Gunnar Wetterberg 2003 Svenska
298 Kvinnligt och manligt. Löner och löneskillnader bland akademiker i kommunal tjänst 1991 1993 Svenska
299 Riskerar Sverige en kompetensdränering? - om utlandsarbete och rörlighet bland unga akademiker : en rapport från Pensionsforum, Industriförbundet och SACO 2000 Svenska
300 Chefstillsättning i staten Per Molander cop. 2006 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.