Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: ätten 386 träffar

Titel Författare År Språk
301 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om några medlemmar av släkten von Vogelsang, Svebilius, von Roxendorff, Christiernin, von Sodenstierna, och von Walden Otto Helander 2011 Svenska
302 Historisk tabell öfwer de swenska konungar ifrån Ynglinga- ätten intill närwarande tid. Sjunde förbättrade uplagan. Norrköping, Collin & c. 1829 1829 Svenska
303 Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde D. II, Varjehanda material om Otto Henrik von Vogelsang, Fredrik Ludvig von Vogelsang och två av deras fyrmänningar 2012 Svenska
304 Stamtafla öfver adeliga ätten Montgommerie, n:o 1960. B. =(Rubr.)=/(Gustaf Adolphsson Montgomery.) (Nyköping, tryckte hos P.E. Winge, 1823.) Gustaf Adolph Montgomery 1823 Svenska
305-306 Tal om Sheldonska ätten i Sverige, hållet i Carlscrona den 10 augusti 1755. Af Peter Sheldon. Upsala, tryckt hos L.M. Höjer, kongl. acad. boktr (flera utgåvor) Peter Sheldon 1755 Svenska
307 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Per Adolf Granberg 1818 Svenska
308 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Del 1, Förra delen. 1818. 08 , 192, 40 s Per Adolf Granberg 1818 Okänt
309 Skandinaviens historia under konungarne af Folkunga-ätten./(Per Adolf Granberg.) Stockholm, Elméns och Granbergs tryckeri. =1-2. 1818=. 8:o, 2: Del 2, Sednare delen. 1818. 02 , ii168, iii62 s. =(s. 50-62 opag.)= Per Adolf Granberg 1818 Okänt
310 Bilaga till Officerare av ätten von Vogelsang vid Hennes Kungl. maj:ts drottningens livregemente och vid Hans Kungl. maj:ts livgarde - om familjen von Vogelsang på Hammars säteri i Husby-Sjutolfts socken, Uppland och om Hammars säteriets historia m.m Otto Helander 2012 Svenska
311 Släktföreningsstadga för friherrliga ätten Hermelin u.p.a. antagna vid konstituerande möte å riddarhuset i Stockholm den 28 april år 1911 Släkten Hermelin 1912 Svenska
312 Historisk tabell öfwer swenska konungar ifrån Ynglinga-ätten intill närwarande tid. Femte förbättrade upplagan. Mariefred 1820, tryckt hos Johan Fredrik Edman. Eget förlag 1820 Svenska
313 Adliga ätten nr 121 Hierta och de friherrliga ättegrenarne nis 250 och 381 samt den ofrälse grenen Järta till och med 1921 upptecknade Gustaf Ludwig Ernst von Post 1924 Svenska
314 Petri Elfvii ... Allmanach, på åhret efter Christi födelse 1707. Uthräknat til 57 g: polens högd. Tillika medh månens up- och nedergång, them resandom til gagn och nytto: så ett allmänt prognosticon af säkre tekn til wäderlekens förändring - samt widare continuation af ett kort uthtog om Sweriges konungars af den gustavianiske ätten, lefwerne och förnämste bedrifter. Jönkiöping, tryckt hoos Petter Hultnan !, = Hultman 1706 Svenska
315 Biskop Carlssons son, riksrådet baron Olof Cederström, stamfader för baronliga ätten Cederströmar, var 2:ne gånger gift ... =(Text.)= (Carlstad, tryckt hos E. Höijer, 1805.) 1805 Svenska
316 Hieltars grönskande lager, thet är, minne af then frå heden tima i Norden högborna Båta- ätten, tå then sidsta af samma ätt, för thetta kongl. maj:ts högtbetrodde mans och Sweriges rikes råds ... Gustaf Carlsson Baners enckefru ... Anna - Christina Båt, för thetta friherrinna til Herlunda och fru til Fållnäs, Muskön, Skärsholm, &c. efter en salig död, som sig tildrog i Stockholm den 21 decemb. 1733, wardt begrafwen i sina fäders graf i Sohrunda kyrcka den 20. februarii : åhr 1734. Opstält af Johan Göstaf Hallman Göstafsson. Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström med thesz egen bekostnad, och finnes hos honom til kiöps Johan Göstaf Hallman 1734 Svenska
317 En kunglig familjs bibliografi Harald Wieselgren 1867 Svenska
318 Handlingar som visa, at den adelige ätten von Vicken n:o 830 utslocknat år 1690 den 11 April, med general-majoren och landshöfdingen Henric von Vicken 1771 Svenska
319 Börd, börs och bardalek - en krönika om den idag ännu levande äldsta släkten av rent svenskt ursprung, ätten nr 13 på Riddarhuset: Natt och Dag samt de Natt och Dagska Sturarna Mats Linday 1997 Svenska
320 Tal hållet uti Christinæ kyrka i Götheborg, den 15 martii 1785, då den grefwelige ätten von Saltzas wapen sönderslogs. Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg, kongl. gymn. boktr 1785 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.